• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

Obrzęd umywania nóg

Umywanie nóg jest czynnością symboliczną, choć należy obecnie do liturgii Wielkoczwartkowej. W opisie Ostatniej Wieczerzy wystepuje tylko w Ewangelii św. Jana. Nazwa Mandatum pochodzi od slowa rozkaz czyli przykazanie, ktore rozpoczyna antyfone, śpiewną podczas tego obrzędu:…

NIEDZIELA PALMOWA


Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści. Uroczyste Msze św. rozpoczynają się od obrzędu poświęcenia palm i procesji do kościoła. Zwyczaj święcenia palm pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji. …

Czwarta niedziela Wielkiego Postu przypomina nam Ewangelię o Synu marnotrawnym. Ta opowieść ewangeliczna jest wciąż aktualna i jakby dotyczy każdego z nas. W niej możemy odnaleźć  i naszą przeszłość, i teraźniejszość. …

III Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia : Łk 13, 1-9

…jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.

Wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy potrzebujemy nawrócenia , czyli odnowy w naszym myśleniu. Drogę do niej wskazuje Kościół, który mówi, że post, modlitwa i jałmużna to naprawdę skuteczne lekarstwa na nasze grzechy.…

Zdrapka Wielkopostna

Dzieci otrzymały tzw.  Zdrapkę Wielkopostną. Każdego dnia będą mogły odkrywać nowe zadanie. Życzymy by w połączeniu z modliwą i uczestnictwem w Nabożeństwach Wielkopostnych zrealizowały swoje dobre postanowienia.…

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Życie duchowe jest walką. Starożytni mnisi nazywali sie­bie „bojownikami”, a swoje życie „ciągłą walką”. „Człowiek nie podlegający poku­sie jest nieporadny” – czytamy w (Didaskaliach Syryjskich 2,81). „Pokusa wcale nie jest złem, ale wstępnym warunkiem zwycięstwa” (św. Augustyn).…

V NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiejsza Ewangelia zawiera trzy obrazy i jeden temat: moc słowa Bożego. W pierwszym obrazie widzimy Jezusa głoszącego słowo do tłumu zgromadzonego nad jeziorem. W drugim Jezus zaprasza Piotra, by podjął się ponownie połowu, mimo wcześniejszego fiaska. W trzecim Jezus czyni Piotra głosicielem słowa – „rybakiem ludzi”.W każdej z tych odsłon uderza moc słowa Jezusa. Słowo gromadzi tłumy cisnących się do Jezusa ludzi, dokonuje cudu połowu oraz cudu przemiany Piotra.…