• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

VII NIEDZIELA ZWYKŁA

Oko za oko….

Pamiętajmy, że do przebaczenia nie można się zmusić, można natomiast wiele zrobić żeby przyszło w sposób naturalny. Ta postawa jest dla nas zbyt trudna, dlatego szukamy umocnienia w Eucharystii, u przebaczającego Jezusa. Trening czyni mistrza. A więc warto próbować! On wciąż nas wzywa: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.…

VI Niedziela zwykła


Dekalog jest darem kochającego Ojca, który nie chce, by Jego dzieciom stała się krzywda. Ale człowiek jest wolny i może wybierać. Jak to czynić, by potem nie żałować? Módlmy się częściej do Ducha Świętego. On bowiem przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.…

V Niedziela Zwykła


Światło i sól.
Dziś wyjątkowo dwa słowa, ale tak ściśle się ze sobą łączą, że trudno je rozdzielać.
Światło i sól, to dwa obrazy, którymi Jezus opisuje mój sposób życia w świecie (Mt 5, 13 – 16). Mam być światłem, tam gdzie panuje mrok i mam dodawać smaku, wyrazistości tam gdzie życie ten smak utraciło.
Izajasz dopowiada (Iz 58, 7 – 10), że światłem są nasze konkretne gesty – uczynki miłosierdzia. Wprowadzają one światło nadziei tam, gdzie inni są przygnieceni różnymi formami beznadziei.
A czym jest sól? Święty Paweł sugeruje, że solą jest Słowo (1 Kor 2, 1 – 5). Ono wyjaśnia sens, dodaje smaku, precyzuje nasze gesty i postawy. Żeby nasze czyny i słowa były światłem i solą muszą mieć swoje źródło nie tyle w nas, co w NIM. Najpierw ja sam muszę „nabrać” światła i smaku od Tego, który jest Światłością Świata i Prawdziwą Mądrością, by potem móc dla innych być światłem i solą.

Ofiarowanie Pańskie

Jeśli chcemy ujrzeć zbawienie, warto stać się stałym bywalcem świątyni. Chociaż cały świat należy do Boga, to szczególnym miejscem spotkania z Nim jest Jego dom. Tu dokonuje się ofiara Nowego Przymierza, z której możemy zaczerpnąć siły do zmagania z trudną rzeczywistością. Spotkanie z Panem jest okazją, aby na nowo rozpalić w sobie Boże dary, których dawcą jest Duch Święty.…

III Niedziela Zwykła

Liturgia Słowa zaprasza nas dzisiaj do odnowienia przymierza z Bogiem, który gotów jest zapomnieć naszą szarą przeszłość i grzeszność, po to aby człowiek, mając ziemię i wolność, mógł Go czcić, nie tylko wargami, ale i czynami – żyjąc zgodnie z Jego przykazaniami.…

II NIEDZIELA ZWYKŁA

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę . (Ps 40 (39).


Refren dzisiejszego Psalmu responsoryjnego doskonale oddaje treść dzisiejszej Ewangelii , która mówi o roli św. Jana Chrzciciela. Może w naszym życiu zbyt mało przyglądamy się temu wielkiemu prorokowi przełomu Starego i Nowego Testamentu. Warto poświęcić chwilę, by na nowo odkryć Jego wielkość i pokorę wobec Przychodzącego Baranka, który gładzi Grzech świata. I my podczas każdej Eucharystii słyszymy słowa Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Patrzymy na Hostię, wiedząc, że to Jezus. Obyśmy umieli sercem zobaczyć i rozpoznać w Nim naszego jedynego Pana i Zbawiciela.…

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Scena chrztu Pana Jezusa pokazuje nam niezwykłą pokorę Jana Chrzciciela. Oto przychodzi do niego po chrzest Syn Boży, Zbawiciel. Mógł uznać to za dobrą monetę, za potwierdzenie, że jego posługa jest dobra i każdy powinien być ochrzczony. Mógł  użyć Jezusa do swoich celów. On jednak postępuje zupełnie odwrotnie, staje w prawdzie i zwraca uwagę na to, kto jest najważniejszy. Zresztą nie pierwszy raz. Już wcześniej pokazywał, że on jest tylko głosem na pustyni, a za nim idzie mocniejszy i to On będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem.…

II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU

W odpowiedzi na nasz lęk przed własną ciemnością i niemocą Jezus Słowo Ojca przypomina, że żadna ciemność Go nie ogarnie, a my z Jego pełni otrzymujemy łaskę, po łasce, moc dziecięctwa Bożego

Bóg widzi w nas piękno, przeznaczone dla każdego już przed założeniem świata, na które my często pozostajemy ślepi. On ogarnia nas blaskiem swojej prawdy, abyśmy w tym świetle dostrzegli nadzieję naszego powołania. Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości, do bycia nieskalanymi przed obliczem Boga.

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

Rodziną Bożą jesteśmy;
Błogosław, Jezu, pracę i sny.
Daj zgodę, blask miłości Twej.
Strzeż, broń i króluj w rodzinie Twej

Kto się uniży jak dziecię,
kto złoży w Bogu nadzieję swą,
ten w sercu Boży pokój ma.
I wszędzie znajdzie rodzinny dom.

Rodziną Bożą jesteśmy,
nikt nie jest obcy, każdy brat.
Daj, Jezu, nam zrozumieć to,
że trzeba dobrem zwyciężyć zło.…