• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Za każdym razem, kiedy wypowiadamy się o tajemnicy Trójcy, jesteśmy jednocześnie świadomi naszych ograniczeń. Wiemy, że nasze poznanie Boga jest ograniczone, ograniczeniom podlega również nasz język, którym mówimy o Bogu. Gdy wskazujemy na podobieństwo między Stwórcą i stworzeniem, to zawsze jeszcze większe istnieje miedzy nimi niepodobieństwo.…

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Jezus w Wieczerniku oświadczył, że świat pozna Jego uczniów po ich wzajemnej miłości.
Chcąc, by ta miłość miała moc świadectwa i ujawniała wartość chrześcijaństwa, musi
promieniować mądrością.
Warto zwrócić uwagę na to, że prawdziwa mądrość należy do tych wartości, które nie ulegają nigdy dewaluacji. Bez względu na środowisko człowiek prawdziwie mądry otoczony jest szacunkiem. Może pojawić się zazdrość, złośliwość, może dojść do prześladowania człowieka mądrego, a nawet jego zniszczenia, ale to nie obniża wartości ani jego, ani posiadanej przez niego mądrości.…

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Papież Benedykt XVI przed laty napisał:

Chyba żadne z wielkich świąt roku kościelnego nie jest tak obce współczesnej mentalności jak święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Co stanowi treść naszej wiary we wniebowstąpienie dziś, gdy pojęcie nieba w znaczeniu nieba zlokalizowanego ponad obłokami jest oczywistym nonsensem?

Piąta Niedziela Wielkanocna

Jezus jest drzewem, na którym rośnie chrześcijanin, zjednoczony z Nim przez wiarę, miłość i przebaczenie. Chrześcijanin odłączony od Chrystusa – usycha. Dlatego mówi Chrystus: „trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie” (J 15,4).…

Niedziela Dobrego Pasterza

 

IV niedziela wielkanocna zwana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Tej niedzieli w Kościele obchodzimy  Światowy Dzień Modlitw o Powołania, a W Polsce rozpoczyna on „Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego”.

Tydzień biblijny

W dniach od 15 do 21 kwietnia br., we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny, pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, przeżywamy X Ogólnopolski Tydzień Biblijny.Jego hasłem są słowa skierowane do Apostołów przez zmartwychwstałego Jezusa: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22).…

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Święto MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

Obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Wielkanoc

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzymy z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego: Pokoju i Radości od Chrystusa, który daje nowe życie i nadzieję całemu światu.

Poprzez Krzyż Jezusa i Jego Zmartwychwstanie Bóg w możliwie najgłębszy sposób pochylił się nad ludzkim losem. Dlatego w Święto Zmartwychwstania, jak wszyscy chrześcijanie na całym świecie, mamy prawo radośnie wołać:  Alleluja!

Świat mimo rozwoju i postępu niesie dziś wiele znaków smutku i pesymizmu i dlatego potrzebuje prawdziwych świadków Wielkanocnego Poranka. Życzymy aby każdy pokładał nadzieję w Zmartwychwstałym, bo w Nim odnajdujemy prawdę o przeznaczeniu każdego człowieka.

Pan żyje i pragnie obdarzyć nadzieją tych wszystkich, którzy ją zagubili w pogoni za tym co przemijające.

Pozwólmy, aby miłość Jezusa przemieniła łaską nasze ludzkie serca.

Duszpasterze parafii.

Triduum Paschalne


W ubiegłą Niedzielę Męki Pańskiej, zwanej też Niedzielą Palmową, wraz z całym Kościołem rozpoczęliśmy tydzień określany wielkim. Nadano mu takie miano, ponieważ wspominamy i świętujemy w nim główne wydarzenia naszej wiary oraz naszego odkupienia.

Niedziela Palmowa

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, inaczej Niedzielą Męki
Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym – Wielki Tydzień.
Początki obchodów
Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym
mówią wszyscy czterej Ewangeliści. Uroczyste Msze św. rozpoczynają się od obrzędu poświęcenia palm i procesji do kościoła.