Grupy duszpasterskie

Kółka Żywego Różańca
W parafii obecnie jest 7 KżR, łącznie należy 140 osób. Przeważnie są to kobiety, ale jest też kilku mężczyzn i młodzieży.
Rodzina różańcowa jest pierwszą grupą, która powstała w naszej parafii. Inicjatorką zawiązania KżR była pani Stanisława Borowiec. Spotkania tej grupy odbywają się w każdą I sobotę miesiąca. Na mszy św. grupa modli się w wyznaczonej na dany miesiąc intencji. Homilia jest dostosowana do programu duszpasterskiego danego roku lub formacji grupy. Po mszy św. odbywa się spotkanie formacyjne i modlitewne w sali parafialnej. Grupa spotyka się też z duszpasterzem opiekunem na spotkaniach opłatkowych czy okazji świąt Wielkanocnych przy wspólnej herbacie i upieczonym przez panie z KżR cieście. Są to spotkania pełne radości i wspólnym śpiewie pieśni, kolęd i piosenek. Często też KżR uczestniczą w pielgrzymkach do różnych Sanktuariów np.: do Częstochowy, Lichenia, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Zakopanego Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, Czernej k/ Krakowa. Licznie reprezentowana też była grupa w Wilnie na Litwie, w pielgrzymce, którą zorganizował ks. Norbert Lis pomagający w parafii podczas odbywanych studiów doktoranckich.
W roku 2010 Rodzina Różańcowa wybrała nową przewodniczącą Kół różańcowych. Została nią pani Teresa Sobczak. Dotychczasowej pani przewodniczącej pani Danucie Wójcickiej dziękujemy za trud i życzymy powrotu do zdrowia.
Rycerstwa Niepokalanej
Rycerstwo liczy 30 osób. Powstało w 2005 roku. Inicjatorką Stowarzyszenia jest pani Danuta Wójcicka. Obecnie pani Genowefa Pokrzywa.
Rycerstwo
Spotkania odbywają się 13 dnia każdego miesiąca w dzień Objawień Matki Bożej Fatimskiej. Są to spotkania modlitewne połączone z formacją. Każdy należący do Stowarzyszenia posiada legitymację, celem jest rozsławianie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP oraz świadectwo życia by był Rycerzem Niepokalanej. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą też we mszach świętych, które są zamawiane przez Stowarzyszenie by na wzór Maryi i założyciela Rycerstwa św. Maksymiliana Marii Kolbe kształtował w sobie apostoła Maryi.
Apostolat Margaretka
Od początku parafii utworzyła się grupa osób, które swoją modlitwą objęła każdego kapłana pracującego w parafii. Obecnie jest 6 zespołów modlitewnych. Apostolstwo też bierze udział w zjazdach apostolstwa naszej diecezji.
Grupa biblijna
W roku 2015 powstała grupa biblijna. Należą do niej osoby, które bardziej chcą poznać Pismo święte . Spotkania odbywają się raz w miesiącu w uzgodnieniu z grupą. Uczestnicy włączają się też aktywnie w czytanie słowa Bożego podczas liturgii niedzielnej oraz uroczyście przygotowują liturgie Niedzieli biblijnej.
Ministranci
Najbardziej widoczną grupą, na co dzień są ministranci z racji ich służby przy ołtarzu: Obecnie w naszej parafii jest 30 ministrantów z różnych grup wiekowych. Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła średnia i studenci.
Spotkania formacyjne odbywają się w każdą sobotę. Ministranci wyznaczeni są na tzw. dyżury codzienne. Oprócz niedzieli każdy z ministrantów ma obowiązek bycia na mszy św. w ciągu tygodnia. Ministranci uczestniczą też w przygotowaniach Uroczystości parafialnych, tworząc asystę liturgiczną. Korzystają z gry w tenisa stołowego w parafii, biorą udział w imprezach sportowych jak diecezjalne mistrzostwa piłki nożnej. Organizowane są też ogniska i spotkania o charakterze rozrywkowym.
Tych, którzy chcieliby dołączyć do grona ministrantów naszej parafii serdecznie zapraszamy.
Schola
Od pierwszego roku istnienia parafii istniała grupa dziewcząt, która swoim głosem ubogacała liturgię. Jest to jednak najbardziej zmieniająca się grupa. Pierwsze dziewczęta, które należały do scholi jako dzieci szkoły podstawowej dawno już pokończyły studia a niektóre złożyły własne rodziny. Obecnie scholę tworzą dziewczęta ze szkoły podstawowej. Spotkania odbywają się w soboty lub niedziele. Schola uczestniczy we mszy św. niedzielnej o godz. 12. 00. Na gitarze towarzyszy im pani Anna Ranos.
GRUPY FORMACYJNE
I Komunia
Dzieci klas III uczestniczą w spotkaniach cotygodniowych w ramach przygotowania do I Komunii świętej. Spotkania odbywają się każdego tygodnia w sobotę o godz. 12. 00. Natomiast w każda niedzielę zapraszamy dzieci na kilka minut przed msza św o 12.00, by zapoznać je niedzielna liturgia bądź śpiewem liturgicznym. Dzieci tez angażujemy do wystawiania tradycyjnych jasełek w okresie Bożego Narodzenia.
Bierzmowanie
Młodzież klas VIII raz w miesiącu uczestniczy w spotkaniach pogłębiających swoją wiarę i odczytywania swojego powołania. Spotkania mają na celu przygotować ich do wzrastania w wierze i do odpowiedzialności za wiarę. Forma spotkania to dyskusja na nurtujące ich pytania i umiejętność przeżywania wiary we wspólnocie. Przygotowanie do bierzmowania to również pogłębianie prawd katechizmowych i czynny udział w sakramentach i niedzielnej eucharystii
Zapraszamy na te spotkania też młodzież starszą, która chciałaby rozpoznać swoje powołanie do małżeństwa.