• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

II NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO

Wesele w Kanie Galilejskiej ukazuje Jezusa, który dokonał pierwszego cudu. Choć bliskość świąt Bożego Narodzenia zostawiła nam obraz Dzieciątka leżącego w żłobie, Ewangelia dzisiejsza przenosi nas już w inną rzeczywistość. Słowo Wcielone stało się Ciałem, Emanuel jest Bogiem z nami, ze swoim ludem. Wtedy gdy ten lud przeżywa radość wesela i gdy ma jakieś  strapienie. Wielką rolę odgrywa w tej scenie Maryja, która wskazuje na Jezusa i prosi by czynić to co On mówi.…

Niedziele kolędowe

W ramach niedziel kolędowych zapraszamy w tym roku mieszkańców  poszczególnych ulic, by przyjęli błogosławieństwo ich domów i rodzin w roku 2022 w poszczególne niedziele stycznia.
Błogosławieństwo odbywa się podczas każdej mszy niedzielnej.

2.01.2022 Makowa, Ziołowa Sadowa, Mała Podhalańska, Łysogórska Agrestowa, Kombatantów.

9.01.2022 Al. Niepodległości, Wierzbowa, Tatrzańska, Różana, Tulipanowa.

16.01.2022 Bławatkowa, Bratkowa, Jabłoniowa, Morelowa, Czereśniowa, Wiśniowa, Podgórze, Benedyktyńska.

23.01.2022 Wiklinowa, Bieszczadzka, Beskidzka, Działki, Sudecka, Karpacka, Ostrowiecka, Wiosenna, Kanałowa, Spółdzielcza.…

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Kiedy oczami wyobraźni wracamy do wydarzeń znad Jordanu, musimy sobie zadać pytanie: Jakie tajemnice kryje wspominane wydarzenie i jakie tajemnice kryje każdy chrzest? Dzisiejsze święto kieruje naszą uwagę w stronę sakramentu przyjętego przez nas. Pierwszego sakramentu, który wprowadził nas w życie Boże i pozwolił stać się dzieckiem Bożym oraz włączył do wspólnoty Chrystusowego Kościoła.
Ten dzień jest również okazją do podziękowania Panu Bogu za rodziców, którzy zatroszczyli się o nasz chrzest.

II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU

Ewangelista Jan pisze: „Świat Go nie poznał. Przyszło [Słowo] do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1).

Czy w naszych czasach ta historia może się powtórzyć? Czy współczesny człowiek może Jezusa nie przyjąć nawet wtedy, gdy świętuje? Niestety, odpowiedź jest twierdząca. Dlatego też w drugą niedzielę po Bożym Narodzeniu trzeba uczynić rachunek sumienia dotyczący świętowania, które było naszym udziałem przed kilkoma dniami. Może właśnie to świętowanie o którym mówimy rodzinne zawęziło się tylko do spotkanie przy stole i konsumpcji tego co zdołaliśmy zakupić przed świętami. Zapomnieliśmy jednak o spotkaniu z Bogiem przez sakramenty. Czas nowego roku, który zostaje nam dany możemy spożytkować inaczej prośmy więc Wcielone Słowo, które stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas, by dało nam moc rozpoznania i uwierzenia. Bóg przychodzi nie bez przyczyny, by nawiedzić lód swój

IV NIEDZIELA ADWENTU


„Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry”. Matka Najświętsza miała wewnętrzną potrzebę spotkania się ze św. Elżbietą. IV niedziela adwentu i ewangeliczna opowieść o wyruszeniu w drogę Maryi to nic innego jak sugestia dla nas. Kończy się już adwent. Wielu z nas żyje w łasce uświęcającej. To oznacza, że napełnieni jesteśmy Bożym darem łaski PEŁNI ŁASKI. Z radością chcemy się dzielić tą radością z innymi. Nie musimy wprawdzie wyruszać gdzieś daleko w drogę wystarczy rozejrzeć się wokół by tą radością się podzielić

III NIEDZIELA ADWENTU

Gaudete! „Radujcie się zawsze w Panu”.

W trzecią adwentową niedzielę, zwaną tradycyjnie: „Gaudete”, liturgia Słowa zachęca nas: „Radujcie się zawsze w Panu […] Pan jest blisko” (Fl 4,4-7).

Mamy naprawdę powody do radości, pomimo że jak śpiewamy: „grzech nas oszpecił w nędznej postaci” i „stoimy przed Panem, jakby trędowaci”? O jaką radość tu chodzi? Skąd ona wypływa? Dokąd ona zmierza?

Dziś rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje. To podczas nich możesz usłyszeć odpowiedź na pytanie  z ewangelii: Co mamy czynić? Niech uczestnictwo w rekolekcjach napełni nas tą radością, której dawcą jest sam przychodzący BÓG.…

II NIEDZIELA ADWENTU

Prostowanie ścieżek dla Pana to nic innego jak nawrócenie – nie chodzi teraz bowiem o porządkowanie drogi na pustyni, ale o serce, zdolne rozpoznać i przyjąć przychodzącego Boga. Gdy człowiek komplikuje swoje drogi przez grzech, zamyka się w sobie, w swoim egoizmie, tworzy labirynt, w którym sam się gubi. Mamy tam wtedy góry, kręte ścieżki i inne miejsca trudne do przebycia. Niech rozpoczynające się rekolekcje, uczestnictwo w roratach oraz szczery dialog z naszymi bliźnimi pomogą prostować ścieżki naszego życia. O to prośmy Jezusa i zapraszajmy go do naszego życia.…

Adwent

Żyć mądrze, znaczy być przygotowanym na każdą ewentualność w naszym życiu, aby ponownie narodzić się do tego, co nowe .

Niech każdy dzień tegorocznego adwentu przypomina nam o tej ważnej prawdzie.…

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Święto Chrystusa Króla wprowadził papież Pius XI w 1925 roku. Miało ono służyć odnowie wiary, także w przestrzeni publicznej, która szczególnie – zdaniem papieża – narażona jest na wypieranie zeń wartości i zasad chrześcijańskich. W 1969 roku papież Paweł VI podniósł święto do rangi uroczystości, a więc najwyższej wagi obchodu liturgicznego w Kościele.

Od samego początku Święto Chrystusa Króla było uroczyście obchodzone w Polsce. W 1927 r. powstał w Poznaniu komitet budowy pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa, który miał być także monumentem wdzięczności za odzyskaną niepodległość. Pomnik uroczyście odsłonięto 30 października 1932, w święto Chrystusa Króla. W uroczystościach wzięli udział liczni poznaniacy pod przewodnictwem kard. Augusta Hlonda. Monument zburzyli jednak Niemcy zaraz po wejściu do miasta w 1939 r.

 10 czerwca 2014 roku zrodziła się myśl o przygotowaniu aktu uznania Chrystusa Królem w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w 2016 roku. Tak też się stało 19 listopada w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Biskupi wyjaśniali, że zasadniczym celem dokonania aktu jest uznanie z wiarą panowania Jezusa, poddanie i zawierzenie Mu życia osobistego, rodzinnego i narodowego we wszelkich jego wymiarach i kształtowanie go według Bożego prawa.

Warto dodać, że idea intronizacji, czyli przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, jest rozwinięciem aktu poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, wynikającego z objawień francuskiej wizytki z Paray-le-Monial św. Małgorzaty Marii Alacoque, której Jezus w wielu objawieniach przedstawiał swe Serce, kochające ludzi i spragnione ich miłości.