• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA (Mk 4, 26-34)
Królestwo Boże „Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu”… Ono rodzi się z niepozornych, małych gestów. Człowiek, który stara się żyć w perspektywie Bożej rzeczywistości, ożywia innych swoją wiarą, jest dla nich wzorem i podporą, sprawia że oni także zaczynają szukać Boga.…

X NIEDZIELA ZWYKŁA B.

Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego.
(Mk 3,28-29).
Te słowa mogą przerażać. Jednak warto na nie spojrzeć nie przez pryzmat strachu, tylko prawdy o Bożej miłości i ludzkiej kondycji. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Miłosierdzie Boże nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchą miłosierdzia Bożego, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie darowane przez Ducha Świętego. Taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku pokuty i wiecznej zguby” (KKK 1864). Zatem grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest swoistym wyrazem wewnętrznego oporu i w pełni świadomym odrzuceniem Boga i zbawienia. A to z kolei pociąga za sobą konkretne konsekwencje, o których mówi Jezus.

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Zadziwienie nad tajemnicą Boga prowadzi do zadziwienia nad tajemnicą człowieka. Poznanie misterium Boga staje się sposobem rozumienia samego człowieka. Rozumienia nie tylko teoretycznego, ale takiego, które pozwala żyć godnie i pięknie w tym czasie, który został nam dany. Im bliżej jesteśmy Boga, tym bliżej jesteśmy drugiego człowieka i jego człowieczeństwa.  Bliskość Boga ujawnia się także w tej liturgii eucharystycznej, dokonywanej mocą Trójcy Świętej – Ojca, Syna i Ducha Świętego.…

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO


Dzisiejsza uroczystość jest pełna optymizmu. Oto każdy z nas, jako człowiek ochrzczony, posiada Bożego Ducha, który pomaga w dawaniu świadectwa prawdzie i miłości nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Nie jesteśmy samotni, ponieważ należymy do wspólnoty ludzi dobrej woli, których łączy w jedno Duch Pański. Dlatego nie musimy się obawiać organizacji zła, ponieważ Duch Święty i nad tymi metodami zła odnosi zwycięstwo.

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Wniebowstąpienie Pańskie, które stanowi tajemnicę zamykającą ziemskie życie Chrystusa, rozpoczyna życie Kościoła. Przypomina nam jednocześnie, że mamy iść przed siebie ze świadomością, że zdążamy do celu, jakim jest niebo, dom Ojca. Droga do Nieba wiedzie przez szarą codzienność, w której z jednej strony mamy unikać grzechów, a z drugiej – żyć w stanie łaski uświęcającej. A to zakłada roztropność postępowania i przewidywanie konsekwencji tego, co czynimy. Czy my idziemy tą drogą?…

V NIEDZIELA WIELKANOCNA


Czy Msza Św. która jest dla nas momentem czerpania soków z krzewu winnego, jakim jest Chrystus, kiedy posilamy się słuchając jego Słowa i przyjmując Komunię Św. jest dla mnie rutyną, przyzwyczajeniem, spełnieniem obowiązku, czy też potrzebą serca, dzięki której możemy pogłębić nasz związek z Jezusem?
Prośmy gorąco, abyśmy przez nasze zaszczepienie w Jezusie, potrafili przynosić właściwe owoce naszego duchowego życia.…

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

„Kto porzuca wszystko dla miłości Boga ten wie,
że zostawił niewiele w porównaniu z tym, co znalazł;
ponieważ znajduje w Bogu tyle dóbr, że uważa całą resztę za nicość.
Pozostawił rodziców a znajduje Pana;
pozostawił dzieci a znajduje wiele dzieci duchowych;
pozostawił dobra materialne a znajduje dobra duchowe”.
(św. Brat Albert)

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych.…