• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

50 lat posługi ks. kan. Krzysztofa Orła

„Kapłaństwo jest miłowaniem serca Jezusowego”

Takie wezwanie zaczerpnięte z kazania ks. Jana Marii Vianneya towarzyszy w przeżywanie Złotego Jubileuszu ks. kan. Krzysztofa Orła.
Zapraszamy na godz. 12.00 16 czerwca. Razem z dostojnym Jubilatem będziemy dziękować za 50 lat posługi ks. Kanonika i modlić się o zdrowie i dalsze błogosławieństwo…

Prymicje ks. Jakuba

W sobotę, 25 maja, bp Marek Solarczyk w radomskiej katedrze udzielił święceń kapłańskich w stopniu prezbiteratu. Do święceń przystąpiło 9 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Wśród nich nasz prymicjant ks. Jakub Szczepańczyk.

Ks. Jakubowi życzymy na progu kapłaństwa, by Bóg, który go powołał na swojego kapłana prowadził go bezpiecznie drogami kapłańskiego życia.
Niech z radością przybliża ludziom Ewangelię i swoją posługą otwiera ludziom drogę do Boga.
Msza prymicyjna, którą odprawi nowo wyświęcony kapłan ks. Jakub Szczepańczyk będzie sprawowana w niedzielę 9 czerwca o godz. 12:00

IX NIEDZIELA ZWYKŁA


Do wolności wyswobodził nas Chrystus! Nie jesteśmy już w niewoli prawa, ale jesteśmy pod łaską, poddani prawu miłości w Chrystusie Jezusie. Miłość Boża wypełnia nasze serca, dlatego miłujemy się wzajemnie miłością braterską, która jest wypełnieniem prawa…

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO


Dzisiejsza uroczystość każe się nam pochylić nad tajemnicą Ducha Świętego. W każdą niedzielę wyznajemy w Credo: „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi”. Jednocześnie uświadamiamy sobie dziś, jak trudno jest mówić o Duchu Świętym. Odwołujemy się do symboli: wichru, ognia i wody, by wyrazić naturę Tego, który jest niewyrażalny – Boga obecnego w nas i w świecie, który oświeca, poucza, inspiruje do działania i dodaje odwagi do dawania świadectwa o Chrystusie.…

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Możemy powiedzieć, że Pan Jezus stawia dziś ostatni krok w ziemskim życiu ? wstępuje do Nieba. Od przyjścia na świat w Betlejem, aż do Wniebowstąpienia, Pan Jezus przeszedł niezwykłą drogę. Chciał nam pokazać jak trzeba żyć, aby nie zgubić drogi do szczęścia wiecznego. Chciał nam pokazać, że nie tylko zna tę drogę, że wie w którym kierunku trzeba iść, ale sam tę drogę przeszedł, abyśmy się nie obawiali zaufać Mu i pójść Jego śladami…

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA


Miłość i przyjaźń – tych bardzo ważnych tematów dotyka  dzisiejsza liturgia słowa. Miłość Boga do człowieka i przyjaźń człowieka ze Stwórcą to tematy, które nie są literacką fikcją – choć czytamy o nich na kartach Pisma Świętego – ale są konkretnym aspektem życia każdego chrześcijanina; są czasem prawdziwym życiowym wyzwaniem stawianym przed każdym z nas…