• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

II NIEDZIELA ZWYKŁA

Pytanie postawione Jezusowi: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”, jest gorącym pragnieniem spotkania z Jezusem i poznania Jego nauczania. Jezus kieruje do nich zaproszenie: „Chodźcie, a zobaczycie”, by weszli w relację z Nim w pełnej wolności oraz nieustannie przebywali w Jego bliskości.…

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Chrzest Jezusa, to Jego symboliczne zanurzenie się w wodzie, nad którą unosił się Duch, to zanurzenie w Duchu na całe życie, to też misja chrzczenia w Duchu innych. Jezus został napełniony Duchem Świętym i zobaczył rozwierające się nad Nim niebo. Ważne jest, abyśmy słowo, które Pan Jezus usłyszał w momencie chrztu, usłyszeli też jako słowo skierowane do nas, ponieważ niebo, które otworzyło się nad Jezusem, otworzyło się też nad każdym z nas i wciąż pozostaje nad nami otwarte. Przez posługę Jezusa, w sposób szczególny przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, niebo otworzyło się dla nas i staliśmy się dziećmi Bożymi. Do każdego z nas Pan Bóg mówi tak, jak do Jezusa: jesteś Moim dzieckiem umiłowanym i mam w tobie upodobanie. Stworzyłem cię z miłości i dla miłości.…

Błogosławieństwo dla Parafian

W kolejne niedziele stycznia zapraszamy mieszkańców naszej parafii na msze św. podczas których będziemy się modlić za mieszkańców poszczególnych ulic i błogosławić rodziny i ich domy:

3 stycznia: ul. Wierzbowa, Łysogórska, Mała, Wiklinowa.
10 stycznia: ul. Kombatantów, Różana, Tulipanowa, Działki, Sudecka, Bławatkowa, Al. Niepodległości.
17 stycznia: ul. Radoszewskiego, Benedyktyńska, Agrestowa, Sadowa, Ziołowa, Makowa, Jabłoniowa, Morelowa,  Wiosenna, Ostrowiecka, Kanałowa, Wiśniowa, Czereśniowa.
24 stycznia: ul. Podgórze, Podhalańska, Tatrzańska, Bieszczadzka, Beskidzka, Karpacka, Bratkowa, Targowa.

Prosimy Cię Panie, nawiedź te domy i oddal od nich wszelkie zasadzki nieprzyjaciół. Niech przebywają w nich święci Twoi Aniołowie i strzegą mieszkańców w pokoju i niech nam zawsze towarzyszy Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec,  Syn Boży i  Duch Święty.

Boże Narodzenie

 „Pójdźmy wszyscy do stajenki do Jezusa i Panienki.
Powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego”.

Tymi słowami kolędy co roku zachęcamy się nawzajem, by uczestniczyć w Liturgii Bożego Narodzenia. My, duszpasterze parafii św. Judy Tadeusza w Starachowicach, chcemy pozdrowić Was, Drodzy Parafianie, w kończącym się Adwencie i zachęcić do nawiedzenia przychodzącego na świat Jezusa – Odkupiciela człowieka.

Jest to kolejne Boże Narodzenie w życiu każdego z nas. Jednak bardzo inne od poprzednich. Pandemia zmieniła nasz codzienny sposób życia, również w wymiarze religijnym. Sprawiła, że czujemy się odizolowani i zamknięci. W wielu rodzinach zostawiła trwały ślad i trudne doświadczenie choroby, a nawet śmierci bliskiej osoby.

Wieczór wigilijny, gdy usiądziecie do wspólnej wieczerzy przy domowym stole, niech przypomni każdej rodzinie, że jest też wspólny stół, ten w parafialnym kościele. To na ołtarzu przychodzi do nas Jezus, który chciał pozostać w znaku chleba i być dla nas zadatkiem życia wiecznego.

Stół w domu i ołtarz w kościele w szczególny sposób przypominają, że do nich zapraszani są najbliżsi i ci, których kochamy. Dlatego zasiadających do stołu nazywamy rodziną, której członkowie zawsze mają się jednoczyć i pamiętać o sobie nawzajem.

Bóg, przychodząc na świat, wybrał ludzką rodzinę. Od tamtego czasu każda rodzina zyskała szczególne znaczenie. W czasie Świąt dziękujemy Bogu za nasze rodziny, bliskich, przyjaciół, za każdy dar małżeństwa. Otaczamy modlitewną pamięcią wszystkie domy naszej parafii i prosimy, by Zbawiciel Świata, który narodził się w rodzinie, błogosławił, otaczał opieką i chronił przed złem, które tak bardzo odmienia życie rodziny i każdego człowieka.

Chrystus przychodzi, aby nie tylko być z nami w niełatwych doświadczeniach życia, lecz także by pomóc przeżyć je w jedności z Nim.

Boże Narodzenie, Niedziela Świętej Rodziny z Nazaretu i pierwszy dzień nowego roku, uroczystość Bożej Rodzicielki, niech przypomną nam wszystkim, że Bóg szczególnie ukochał rodzinę, skoro chciał właśnie w niej przyjść na świat.

Niech nikt nie czuje się samotny. Wszystkim naszym Drogim Parafianom życzymy, by Narodziny Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, przyniosły wewnętrzną radość i pokój. Niech Bóg obdarza Was zdrowiem.

Z kapłańskim błogosławieństwem życzą

ks.Henryk Wólczyński
ks.Tomasz Rokita
Starachowice, Boże Narodzenie 2020

IV NIEDZIELA ADWENTU

EWANGELA (Łk 1, 26-38)

Wszystko dokonało się cicho i pokornie, najprawdopodobniej jako mistyczne przeżycie Maryi. Nie było kamer ani korespondentów. A jednak pomimo to w świecie chrześcijańskim zwiastowanie nabrało ogromnego rozgłosu, ale tego właściwego, ponieważ dotyczy sprawy kluczowej dla ludzkości: na świat przyszedł Zbawiciel, aby pojednać ludzi z Bogiem. Przyszedł zwyczajnie, cicho i niezauważalnie, zdany na zgodę człowieka – Maryi.…

III NIEDZIELA ADWENTU

(J 1, 6-8. 19-28)
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.

Niedziela Radości – Radość, która otwiera serca, jest znakiem, że się rozpoznało Chrystusa, że się na Niego czeka, że się do Niego dąży, że się Mu z głębi serca swego śpiewa, choćby w czasie liturgii, ale śpiewa się Mu także całym życiem.…

II NIEDZIELA ADWENTU

Nasze przygotowanie na przyjęcie Obietnicy jest niezwykle istotne. Mówi nam o tym i pokazuje to swoim życiem Jan Chrzciciel, nawiązując do Proroka Izajasza. Prostujcie ścieżki dla Boga, bo wyniosłość do niczego dobrego nas nie zaprowadzi. Pycha jest korzeniem wszelkiego grzechu, wyrzuciła z raju pierwszych rodziców, dlatego Jan głosi chrzest nawrócenia. Jest to chrzest pokory, kiedy człowiek przyznaje się i pragnie obmycia. Takim chrztem jest sakrament pokuty i pojednania, bo w nim wyrównujemy nasze pagórki pychy na przyjście Boga, który jest miłosierny.…

I NIEDZIELA ADWENTU

PRZYJDŹ I ODNÓW NAS PANIE

Adwent jest czasem czuwania. Papież Benedykt XVI, rozważając przed laty dzisiejszą Ewangelię w swojej homilii na rozpoczęcie Adwentu, mówił: „Czuwać to iść za Panem, wybierać to, co wybrał Chrystus, kochać to, co On ukochał, upodabniać swoje życie do Jego życia; czuwać to przeżywać każdą chwilę w cieniu Jego miłości, nie dając się pokonać nieuniknionym trudnościom i problemom codziennego życia”

Iz..Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. (… ) My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich.

Ew..Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących.…