• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Jaka jest moja wiara? Czy jest świadoma, zaangażowana, głęboka? Czy ulega rozwojowi, stagnacji czy może obumiera? Czy służę innym bezinteresownie? Czy umiem i chcę zaakceptować, aby mi czasem służono? Czy jest we mnie pokora, która pozwala uznać, że czasem jestem ubogi, słaby, potrzebujący pomocy? Czy też uważam, że muszę być zawsze silny i mieć wszystko pod kontrolą? Czy mam świadomość, że „bez Boga nic, a z Nim wszystko”?…

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Bogacz z ewangelii nie zachował miary sprawiedliwości, nie zauważył nędzarza, patrzenie z góry wyeliminowało współczucie, minimum, które nakłada na nas człowieczeństwo, to jest podzielenie się z ubogim, przekazanie części dóbr, aby ubogi mógł przeżyć. Jezus idzie dalej, czyni krok ku człowiekowi, staje obok ubogiego, staje się ubogim.…

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA


Głębokie duchowe zamyślenie nad perykopą ewangeliczną służyć może zrozumieniu Bożego przebaczenia. Ma ono nie tylko moc wyzwoleńczą, ale i stwórczą. Nowo nawrócony to człowiek na nowo stworzony. Odtąd czynić będzie on wszystko, by nie utracić duchowej godności i nie odwrócić się ponownie od jedności z Ojcem

XXIII niedziela zwykła

Dziś w naszej parafii dziękujemy za dar chleba powszedniego. Chrystus stał się dla nas chlebem. W Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy podając uczniom chleb powiedział: bierzcie i jedzcie . To czyńcie na moją pamiątkę. To dzisiejsze dziękczynienie wpisuje się w tę wielką miłość Boga dla człowieka, który pozostał z nami jako CHLEB ŻYCIA.

Jezus mówi dzisiaj do każdego z nas, byśmy nie przedkładali naszych interesów, spraw, innych osób ponad Jezusa i Jego Wolę. Każdy, kto chce być Jego uczniem – chrześcijaninem, powinien ukochać Go bardziej niż kogokolwiek i cokolwiek. Musi, jeśli zajdzie potrzeba, zrezygnować ze swoich dóbr i dzielić się nimi z innymi. Jezus pragnie być dla swoich uczniów przewodnikiem we wszystkich aspektach życia, również jeśli chodzi o relacje małżeńskie i rodzinne……

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA


Jezus nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Przyszedł szukać i ratować tych, którzy się zgubili. Nie szukał własnej woli i chwały, lecz tylko woli i chwały Ojca. Uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej i został wywyższony przez Ojca jako Pan nad wszystkim.

XXI niedziela zwykła

Jezus powiedział: „usiłujcie wejść przez wąską bramę”. Tym samym żąda od nas czujności z powodu wielu niebezpieczeństw, jakie grożą naszej duszy. Najczęściej wypowiadane przez niego nakazy, to: „czuwajcie!”, „uważajcie!”, „baczcie”, „wystrzegajcie się!” Dzisiejszy fragment Ewangelii podpowiada nam ważne wskazanie Jezusa – zadbaj o swoje zbawienie.…

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

Rozłam pośród słuchaczy Jezusa, Pan obrazuje za pomocą obrazu rodziny (por. Mi 7,6). Podział w rodzinie jest w jakiś sposób wpisany w zbawcze plany Boga. Jego sprawcą jednak nie jest wprost Jezus, lecz ludzie zajmujący wobec Niego określone stanowisko. Opisany rozłam w rodzinie po jednej stronie stawia ojca i matkę, czyli starsze pokolenie, a po drugiej syna, córkę i teściową, czyli pokolenie młodsze. Jezus nie mówi wprost, które pokolenie jest za Nim, a które przeciwko. Podkreśla jedynie, że wrogość pomiędzy nimi jest dwustronna, a więc trudna do pokonania.…