• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”

Nadmiar może uczynić z człowieka egoistę, ale przecież nie musi. Chrystus, rozumiejąc to doskonale, jako mądry pedagog i psycholog religii, poddał młodzieńca testowi, gdyż szukał on aprobaty i pochwały swojego dotychczasowego życia. Młodzieniec chwali się, że wiernie przestrzega wszystkich przykazań, więc pyta, co mógłby jeszcze uczynić ponad to, żeby mieć zagwarantowane życie wieczne. Jezus go zaskakuje: „Nie mam ci nic do zarzucenia wobec tego, co mówisz o zachowywaniu przykazań, dobrze, że zachowujesz te normy, ale to obowiązuje każdego wierzącego. Ty zdobądź się na coś więcej, jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj to, co masz, i rozdaj ubogim, wtedy będziesz miał skarb w niebie”.…

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.”

Od lat obserwujemy na Zachodzie rozmywanie i rozluźnianie interpretacji prawa kanonicznego dotyczącego Sakramentu Małżeństwa tak, że nie jest trudno je unieważnić.
Oblubienicą Chrystusa jest Kościół. To jest Wieczne Przymierze. Gdyby mężczyzna i kobieta zawierali w swoim sercu Przymierze, czyli prawdziwy Sakrament Małżeństwa a nie związek małżeński, czyli zdawali sobie sprawę, że własnym życiem gwarantują przed Bogiem i swoim małżonkiem swoją przysięgę, nie byłoby tylu dramatów. Chociaż dla wielu to już nie dramat. Im dalej od Boga, tym krótsze i liczniejsze są „związki”.…

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Wśród pouczeń Jezusa zawartych w dzisiejszej perykopie szczególne miejsce zajmuje ostrzeżenie przed zgorszeniem i napomnienie, żeby odsuwać od siebie wszystko, co prowadzi do grzechu. To ostrzeżenie jest radykalne.

Gorszyciel wyrządza tak wielką szkodę tym, których gorszy, a także sobie, że mniejszym złem dla niego byłoby uwiązanie mu młyńskiego kamienia u szyi i wrzucenie w morze. Pouczenie Jezusa wyraźnie pokazuje, jak wiele spraw może być powodem grzechu. Pokusy mogą przychodzić od świata zewnętrznego, ale także mogą rodzić się w nas samych. Wszędzie obowiązuje radykalizm w odrzucaniu tych pokus. Wynika on z wielkości zła, jakie grzech sprowadza na grzesznika. Jezus mówi o utracie życia wiecznego i karze piekła.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Przez zazdrość i upór świat nękany jest wielkimi wojnami i regionalnymi konfliktami. Ludzie cierpią od ran zadawanych sobie nawzajem. Sceptycy w kwestii istnienia Boga zadają wtedy pytania: „gdzie był Bóg?”. Był tuż obok! W odpowiedni dla siebie sposób cicho i pokornie szeptał do ludzkich uszu: „stop”, „wybacz”, „porzuć zemstę”,… Niestety krzyk zazdrości, zagłusza pokorny szept wybaczenia.
Pan Bóg jest w stanie uleczyć rozdarte zazdrością serca. Aby Niebieski Lekarz mógł działać, musimy otwarcie pokazać swoje chore od zazdrości serca. Stając przed Bogiem, modląc się, rozmawiając z Nim, nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy. Starajmy się być autentyczni i prawdziwi. Pokora i szczerość są młodszymi siostrami miłości. Ta zaś jest królową wybaczenia i pokoju.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Za kogo Mnie ludzie uważają? Mt 8, 27b

Panie Boże, otwórz moje oczy i serce na prawdziwe poznanie Ciebie, uwolnij mnie od moich wyobrażeń o Tobie, otwórz na słuchanie Twojego słowa i działanie zgodnie z Twoim zamysłem.…

XXIII niedziela zwykła

Człowiek głuchy duchowo to człowiek zamknięty na Boże słowo. To ten, który nie słyszy Bożego wołania, nie rozpoznaje Bożych znaków. Zapomina, że Chrystus go odkupił, zapomina, że czeka na niego w Eucharystii, że go kocha… że dał mu niebo. Nawet nie powie „szczęść Boże”, kiedy widzi kapłana idącego do chorego z Najświętszym Sakramentem! Nie potrafi słuchać o Bogu Zbawcy… czy na katechezie, czy podczas kazania… zawsze uważa je za nudne… a mówi tak ponieważ nie słyszy w tym głosu Boga! Dalej, człowiek głuchy nie zauważa Boga w codziennych prostych sprawach, a niezwykłe wydarzenia uważa za zrządzenie losu. To człowiek o zamkniętym sercu, do którego nie dociera głos Boga! I tak żyje z dnia na dzień, pochłonięty swoimi sprawami.…

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Są ludzie, którzy mówią, że gdyby otaczający ich świat był lepszy, to oni też byliby lepsi. Dziś Jezus przypomina, że nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym (Mk 7, 15). Jeżeli serce będzie mocne, czyste, zjednoczone z Bogiem, rozmodlone i zasłuchane w Ewangelię Jezusa, to nic go nie uczyni nieczystym. I taki człowiek łatwo nie ulegnie złemu wpływowi otoczenia.…

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Życie jest atakowane. Każdy mądry człowiek dostrzega, jak często, jakimi metodami i na jaką skalę prowadzona jest walka z życiem. Widząc ataki, należy wracać do Chrystusa, wyznając: Tylko Ty masz słowa życia. Jest to szczególnie ważne, gdy tysiące odwracają się od życia, a zostają przy nim tylko jednostki.…

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

W uroczystość Wniebowzięcia, które jest uwieńczeniem wszystkich uroczystości maryjnych roku kościelnego, pragniemy również zapatrzyć się w Maryję. Ona całe swoje życie ukierunkowała na niebo, żyjąc tęsknotą za nim, dążąc do życia wiecznego. Tę tęsknotę łączyła z codziennymi wyzwaniami, pamiętając, że ziemskie życie przygotowuje do wieczności. Z miłością i pokorą podejmowała się obowiązków, nie oddzielała tego, co Boże od ziemskiego. Żyła z Bogiem, dla Niego i w Nim w każdej chwili swojego życia.