• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

II NIEDZIELA ADWENTU

Prostowanie ścieżek dla Pana to nic innego jak nawrócenie – nie chodzi teraz bowiem o porządkowanie drogi na pustyni, ale o serce, zdolne rozpoznać i przyjąć przychodzącego Boga. Gdy człowiek komplikuje swoje drogi przez grzech, zamyka się w sobie, w swoim egoizmie, tworzy labirynt, w którym sam się gubi. Mamy tam wtedy góry, kręte ścieżki i inne miejsca trudne do przebycia. Niech rozpoczynające się rekolekcje, uczestnictwo w roratach oraz szczery dialog z naszymi bliźnimi pomogą prostować ścieżki naszego życia. O to prośmy Jezusa i zapraszajmy go do naszego życia.…

Adwent

Żyć mądrze, znaczy być przygotowanym na każdą ewentualność w naszym życiu, aby ponownie narodzić się do tego, co nowe .

Niech każdy dzień tegorocznego adwentu przypomina nam o tej ważnej prawdzie.…

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Święto Chrystusa Króla wprowadził papież Pius XI w 1925 roku. Miało ono służyć odnowie wiary, także w przestrzeni publicznej, która szczególnie – zdaniem papieża – narażona jest na wypieranie zeń wartości i zasad chrześcijańskich. W 1969 roku papież Paweł VI podniósł święto do rangi uroczystości, a więc najwyższej wagi obchodu liturgicznego w Kościele.

Od samego początku Święto Chrystusa Króla było uroczyście obchodzone w Polsce. W 1927 r. powstał w Poznaniu komitet budowy pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa, który miał być także monumentem wdzięczności za odzyskaną niepodległość. Pomnik uroczyście odsłonięto 30 października 1932, w święto Chrystusa Króla. W uroczystościach wzięli udział liczni poznaniacy pod przewodnictwem kard. Augusta Hlonda. Monument zburzyli jednak Niemcy zaraz po wejściu do miasta w 1939 r.

 10 czerwca 2014 roku zrodziła się myśl o przygotowaniu aktu uznania Chrystusa Królem w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w 2016 roku. Tak też się stało 19 listopada w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Biskupi wyjaśniali, że zasadniczym celem dokonania aktu jest uznanie z wiarą panowania Jezusa, poddanie i zawierzenie Mu życia osobistego, rodzinnego i narodowego we wszelkich jego wymiarach i kształtowanie go według Bożego prawa.

Warto dodać, że idea intronizacji, czyli przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, jest rozwinięciem aktu poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, wynikającego z objawień francuskiej wizytki z Paray-le-Monial św. Małgorzaty Marii Alacoque, której Jezus w wielu objawieniach przedstawiał swe Serce, kochające ludzi i spragnione ich miłości.

XIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym Solidarni z Libanem.

Konferencja Episkopatu Polski w 2008 roku podjęła decyzję, aby każda druga niedziela listopada była w Kościele w Polsce Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

Organizatorem tego dnia jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Co roku wybierany jest jeden kraj szczególnie doświadczony cierpieniem.
W 2021 roku jest to Liban.

Kryzys ekonomiczny, jaki dotknął mieszkańców tego kraju, doprowadził do bezrobocia sięgającego 70%. Dziś brakuje niemal wszystkiego. Może to doprowadzić do sytuacji, w której zamieszkujący Liban chrześcijanie zostaną zmuszeni do ucieczki z tego pięknego fragmentu Ziemi Świętej, któremu patronuje św. Ojciec Charbel.

Od wybuchu w porcie bejruckim w sierpniu 2020 r. zorganizowaliśmy już transporty z żywnością, pomoc finansową, leki oraz środki czystości. Dzień Solidarności pozwoli nam przygotować kolejną, niezbędną pomoc.…

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Uboga wdowa pokazuje, że można dać bardzo wiele, nic nie znacząc i prawie nic nie posiadając. Wystarczy otworzyć swoje serce, nieraz bardzo skurczone. W dzisiejszym świecie rodzice chcą przekazać dziecku jak najwięcej rzeczy materialnych. Dzieci mają niemal wszystko. Brakuje im tylko jednego – miłości. To jest ten grosik ubogiej wdowy, który przewyższa wszystkie inne dary.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus dosadnie poucza człowieka o wartości miłości w życiu. Jednoznacznie stwierdza, iż najważniejsze przykazanie nakazuje ludziom kochać Boga i drugiego człowieka. Jednak we współczesnym świecie człowiek ma ogromne problemy z określeniem, czym jest miłość. A przecież tak niewiele potrzeba, bo przecież tę miłość można też wyrazić drobnym gestem skierowanym ku bliźniemu. Nawet przysłowiowym gestem podania kubka wody. Tym też wyrażamy miłość, którą Bóg doceni.…

MODLITWY DO ŚW. JUDY TADEUSZA

Modlitwa dziękczynna Najsłodszy Panie Jezu Chryste, w zjednoczeniu z niepojętą niebiańską chwałą, która z Trójcy Przenajświętszej spływa na ludzkość całą, na Pannę Najświętszą, na wszystkich aniołów i świętych, sławię, uwielbiam i składam Ci dzięki za łaski i dary, którymi obdarzyłeś Twego wybranego Apostoła, co miał szczęście do Twojej rodziny się zaliczać. Błagam Cię, racz mi…

Nowenna do św. Judy Tadeusza – dzień dziewiąty

Dzień 9 (27 październik)

O św. Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole – niechaj będzie na wieki błogosławione imię Twoje, niech rosną zastępy Twych czcicieli, do których i ja jeden z najgorliwszych, aż do oddania ducha mojego, należeć będę, albowiem serce moje i dusza i każde włókno ciała mego odczuwa zbawczą prawdę głoszoną od wieków, że kto wyciąga do Ciebie ręce i serdecznie w największej wierze prosi Cię o ratunek i pomoc – temu Ty swego orędownictwa nie odmawiasz.

Czcić Cię będę i głosić chwałę Twego Imienia, albowiem płynie ku mnie, dzięki Twemu wstawiennictwu, błogosławieństwo Boże. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Mistrz nie podziela reguł rządzących światem. Wzywa do tego, co dziś jest uznane za niemodne, staroświeckie, a nawet naiwne. Przypomina, że skoro On stał się sługą, to i my powinniśmy nimi być. Czy stać nas na wyzbycie się żądzy: panowania nad innymi, kontrolowania ludzi, manipulowania, rozkazywania, poniżania bliźnich i wywyższania siebie? Czy jesteśmy gotowi zakasać rękawy i ruszyć z pomocą tym, których mam y wokoło, niczego za to nie oczekując? Łatwo posługiwać się innymi i być obsługiwanym przez bliskich czy podwładnych. O wiele trudniej zdjąć koronę z głowy i ruszyć z wygodnego fotela do tych, którzy oczekują pomocy. Skoro Jezus stał się sługą, to nie wypada nam dalej siedzieć na naszych tronach.…

Tydzień Misyjny w Polsce

„Uczeń Chrystusa misjonarzem nadziei” – pod takim hasłem w dniach 19-25 października odbędzie się w Polsce Niedziela Misyjna i następujący po niej Tydzień Misyjny. W dzisiejszą niedzielę, 19 października, Kościół będzie też wzywał wiernych do modlitwy za prześladowanych chrześcijan w Indiach i solidarności z pracującymi tam polskimi misjonarzami.