Duszpasterze

Duszpasterze parafii


Proboszcz ks. kan. Henryk Wólczyński

Urodzony 28. 08. 1964 roku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. Bpa Edwarda Materskiego 26 maja 1990 roku w katedrze radomskiej. Pierwsza placówka duszpasterska to parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu. W roku 1992 otrzymał‚ nominację do parafii św. Trójcy w Starachowicach. W 1996 roku jeszcze jako wikariusz rozpoczął‚ pracę przy tworzeniu nowej parafii. W 1997 roku mianowany proboszczem parafii, która otrzymała wezwanie św. Judy Tadeusza.
W 2013 r mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Ostrobramskiej w Skarżysku – Kamiennej.

Budowniczy kościoła i domu parafialnego. Jest magistrem teologii. Pracę magisterską pisał‚ pod kierunkiem ks. prof. Franciszka Drączkowskiego na KUL z zakresu literatury starochrześcijańskiej. Ks. Bp Jan Chrapek mianował‚ go kapelanem powiatowym Strażaków. Od 2005 roku wspiera pomocą Warsztaty Terapii Zajęciowej, które zapewniają całodzienną opiekę osobom niepełnosprawnym ruchowo i fizycznie.

Ks. mgr. Przemysław Chrzanowski
Ur. 27 maja 1980r. W Radomiu. Święcenia kapłańskie 21 maja 2005 w katedrze radomskiej przez ks abp Zygmunta Zimowskiego. Pochodzi z parafii św. Wojciecha w Kowali . W parafii od 2021 r.

Księża, którzy pracowali w naszej parafiiKs. Tomasz Rokita (2019-2021)
W parafii od 2019. Pochodzi z parafii Błogie. Urodzony 28.05.1992 w Opocznie.

 

 

 

 

Ks. mgr  Mateusz Nowak (2017 – 2019)
Urodzony 14 sierpnia 1991 r. Parafia pochodzenia Chrystusa Dobrego Pasterza w Radomiu.

 

 

 


Ks. mgr Marcin Cabaj (2014 – 2017)
Urodzony 18 czerwca 1984 r. w Opocznie. Pochodzi z parafii pw. św. Bartłomieja w Opocznie.

 

 

 

 

 

 

 

Ks. mgr  Paweł Górowski (2011-2014)

 

 

 

 

 

O. dr Nobert Lis: OP

Ks. Norbert Lis urodził się 13 stycznia 1976 w Radomiu. 1 czerwca 2002 otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze radomskiej z rąk bpa Zygmunta Zimowskiego. Następnie przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii Jastrzębia. W czerwcu 2004 Biskup Radomski skierował go na studia doktoranckie z misjologii na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie. We wrześniu 2006 bp Z. Zimowski posłał go na praktykę duszpasterską do Włoch, gdzie przez rok akademicki 2006/07 posługiwał w parafii w Brugherio na przedmieściach Mediolanu i uczestniczył w zajęciach z prawa międzynarodowego na mediolańskim Uniwersytecie Sacro Cuore. Jednocześnie Wydział Teologiczny UKSW zaproponował mu, by nie przerywał studiów i kontynuował badania nad pracą doktorską, dzięki czemu w styczniu 2008 obronił na tej uczelni doktorat z działalności ewangelizacyjnej w Tanzanii. Pół roku wcześniej, w czerwcu 2007 bp Z. Zimowski skierował go na dalsze studia stacjonarne do Rzymu, gdzie podjął specjalizacje na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum, na którym w październiku 2009 obronił swój drugi doktorat, tym razem z dialogu międzyreligijnego. W czasie studiów warszawskich pomagał weekendowo, na Święta i w wakacje w naszej parafii, a w okresie studiów rzymskich podejmował praktyki duszpasterskie w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoszech, a także misyjną – w Argentynie. Poza tym na potrzeby pierwszego doktoratu odbył w roku 2007 podróż naukowo-misyjną do Afryki; natomiast ze względu na profil i wymagania uczelni rzymskiej ukończył w roku 2009 kurs języka francuskiego w L’Alliance Française w Paryżu. W sierpniu 2011 roku wstąpił do Zakonu Dominikanów. Jest Dyrektorem  i założycielem Studium Dominicanum Szkoły Filozofii i Teologii im. Jacka Woronieckiego OP w Warszawie.