• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

XIX niedziela zwykła

Pan nadchodzi, ale przyjdzie o godzinie, której się nie domyślamy… Nie znamy dnia ani godziny Jego przyjścia… Będzie tak jak za dni Noego… Mamy czuwać, modląc się cały czas, abyśmy mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Chrystusem. Oczekujemy na Pana niosąc w sercu skarb wiary, która jest pewnością tego, czego się spodziewamy i dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.…

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA


„Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga” Gromadzenie dóbr tego  świata, nie jest wartością dla Boga. Dziś Pan Bóg każe nam się zastanowić czy czasem one właśnie nie oddalają nas od Niego. Niech dzisiejsze słowo Boże pozwoli nam na nowo zrozumieć cel naszego życia.

XVII niedziela zwykła


W słowach: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” zawarte są cechy modlitwy. Chrystus wzywa wszystkich do konsekwencji w dialogu z Bogiem. Nie chodzi o jednorazowe westchnienia i akty strzeliste, ale o systematyczne spotkania z Nim. Bóg nie może być uzależniony od naszych humorów, nastrojów czy zachcianek. Bądźcie konsekwentni, a stanie się według waszego pragnienia – to jest ważne przesłanie orędzia Jezusa.Czy współczesny człowiek może żyć bez modlitwy? Odpowiedź wydaje się prosta. Wielu ludzi, zarówno młodych, jak i starszych, obywa się dziś bez dialogu z Bogiem, uważając go za stratę czasu. Mistrz z Nazaretu mówi: „Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”. Chrystus zapewnia, iż modlących się Bóg nie zostawia samych. Pomaga im przez zsyłanego Ducha Świętego. To ważna prawda, bowiem zapewnia nas wszystkich, że w chwilach trudnych na modlitwie Bóg niejako „osobiście” pomaga.…

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Maria i Marta były rodzonymi siostrami, mieszkały w jednym domu. Modlitwa i służba nich będzie w tobie zgodnie zestrojona. Nie jest najważniejsze, co Jezusowi dasz, lecz to, co On ci powie. Słuchając Jego słów, umożliwisz sobie i innym lepszą służbę.

Trzeba siedzieć u stóp Pana i wiedzieć, po co się tam siedzi. Wówczas owoce pracy będą błogosławione, a życie będzie dobre, radość obfitsza, pokój w tobie i wokół ciebie mocniejszy. Z pewnością pomoże nam w tym medytacja nad Słowem Bożym.

Jeśli nie będziemy słuchającą Marią, to łatwo staniemy się zbyt zatroskaną Martą i otrzymamy od Pana Jego napomnienie

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Jezus stawia dziś pytanie: Kto jest moim bliźnim. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Bliźni to nie tylko ten z którym łączą nas więzy krwi albo przyjaźń, znajomość lub sąsiedztwo. Bliźni to ten, który widzi we mnie człowieka w potrzebie. Może to być nieznajomy żebrak, człowiek który zranił się ponieważ się potknął. Ten który jest napełniony smutkiem po stracie bliskiej osoby. Jeżeli gotowy jestem z serca mu pomóc nic w zamian nie oczekując. Takich odruchów człowieczeństwa oczekuje od nas Chrystus. Czy jestem gotowy aby to spełnić?…

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA


Chrystus wyzwolił nas, abyśmy byli prawdziwie wolni i mogli służyć jedni drugim w miłości. Wyswobodził nas, abyśmy prowadzeni przez Ducha, miłowali się wzajemnie tak jak On nas umiłował. Żyjemy w Duchu Świętym, by kochać braci, bo całe prawo streszcza się i wypełnia w tym jednym nakazie, aby kochać jak Chrystus.…

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiejszy fragment Ewangelii ukazuje fundamentalne pytanie Jezusa wychowawcy, Mistrza z Nazaretu: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Wiedząc o tym, że stosunek do Niego może być dwuznaczny z racji kontrowersyjnej nauki, zadaje to pytanie. A jak powinna brzmieć odpowiedź współczesnego człowieka
Jan Paweł II mówił z naciskiem podczas jednej z homilii: „…pierwszą odpowiedzią powinno być stwierdzenie: Jesteś moją mocą i siłą.”…

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Wszystko, cokolwiek Bożego dzieje się w Kościele, jest dziełem Ducha Świętego. Dzięki Niemu Kościół może przeżywać obecność i spotkanie z Chrystusem – swoją Głową. A więc to, co kiedyś Jezus Chrystus zapoczątkował na ziemi w sposób widzialny, Duch Święty kontynuuje w Kościele w sposób niewidzialny, uobecniając dzieło Chrystusa.…

Niedziela Wniebowstąpienia Pana Jezusa

Powrót Jezusa do Ojca jest dla każdego z nas okazją do wzmocnienia wiary. Dla tych, którzy wierzą głęboko, scena wniebowstąpienia jest potwierdzeniem autentyczności prawd przekazywanych przez Kościół, który jest wykonawcą Jezusowego testamentu. Dla niedowiarków to okazja do zobaczenia na nowo konsekwencji Boga w wychodzeniu naprzeciw człowiekowi. Wniebowstąpienie jest kolejnym etapem spełniania Bożych obietnic! Tu nie może być (jak w wielu małżeństwach) okazji do rozczarowań! Jezus jest wiernym Oblubieńcem dotrzymującym słowa.…

50. rocznica rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego

Trwamy w dziele przygotowującym nas do 50. rocznicy rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszych parafiach.

W czwartym tygodniu będziemy prosić o wypełnienie się w naszym życiu ślubu:

Matko Chrystusowa i Domie Boży. Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić go przed bezbożnictwem
i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Królowo Polski – przyrzekamy!
”…