• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

Boże Narodzenie

Skończyło się oczekiwanie.
Spełniła się Boża obietnica.
Wypełniły się proroctwa. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela!
Jezus, Odwieczne Słowo Boga, stał się człowiekiem, przyjął Ciało z Maryi Dziewicy.

Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Betlejem jest zawsze tam, gdzie człowiek przyjmuje Boga w wierze i zaufaniu.
Wszystkim czytelnikom naszej strony, życzymy
aby Nowonarodzony, który jest naszym pokojem wniósł ten pokój w każdy dom i w każde serce.

Niech Jezus Zbawiciel Świata , darzy każdego pokojem, zdrowiem oraz radością na każdy dzień.

IV NIEDZIELA ADWENTU

Żłóbek jest jeszcze pusty, jednak 4 niedziela adwentu mówi już o bliskim przyjściu Pana: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”. (Iz 7,10-14)
św. Mateusz przedstawia nam wydarzenia poprzedzające przyjście Zbawiciela na ziemię. W radości oczekiwania na Boże Narodzenie czasami zapominamy o Ojcostwie, nie tylko Bożym, ale i świętego Józefa. Jakby Go nie nazwać: opiekunem, cichym bohaterem, zawsze święty Józef, będąc mężem Maryi, będzie  ziemskim Ojcem Jezusa, wypełniającym jednocześnie wolę Boga Ojca. …

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP, II NIEDZIELA ADWENTU

Maryja jest jedynym człowiekiem wolnym zarówno od grzechu pierworodnego, jak i od jakiegokolwiek grzechu osobistego. Pozdrawiając Maryję, anioł nie używa Jej imienia, ale nazywa Ją „pełną łaski”. Kościół uznaje, że – jako matka Boga – została w specjalny sposób obdarowana i od chwili poczęcia zjednoczona z Nim przez łaskę.…

Św. Mikołaj w naszej parafii


Dzieci przychodzące na Roraty spotkały świętego Mikołaja, biskupa, który zawitał do naszego kościoła. Czciliśmy Najświętsze Serce Pisma Jezusa, bo dziś pierwszy piątek i poznawaliśmy dobre serca św. Mikołaja. Dowiedzieliśmy się również, że także nasze serca powinny być tak dobre wobec innych. Po Mszy świętej nasz Gość obdarował każde dziecko specjalnym prezentem.
-> kliknij aby zobaczyć więcej

ADWENT

Nazwa Adwent pochodzi z łacińskiego słowa adventus, oznaczającego przyjście. W kościele łacińskim, odnosi się do czasu, podczas którego wierni Kościoła katolickiego przygotowują się do obchodów święta Bożego Narodzenia, rocznicy narodzin Jezusa Chrystusa.…

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

przejdź do galerii…

Stajemy dzisiaj wobec Chrystusa Króla Wszechświata, który wychodzi naprzeciw wszystkim rozczarowanym ziemską władzą, skrzywdzonym, wszystkim pragnącym prawdziwej wolności, sprawiedliwości, miłości i pokoju. On jeden może zaspokoić najgłębsze pragnienia ludzkiego serca. Św. Jan Paweł II pisał w Liście do młodych całego świata w 1985 roku: „Człowiekowi koniecznie potrzebne jest miłujące spojrzenie Chrystusa. Może najbardziej w chwili doświadczenia, upokorzenia, prześladowania, klęski – wtedy gdy nasze człowieczeństwo zostaje jakby przekreślone w oczach ludzkich, znieważone i podeptane – wtedy świadomość tego, że […] Chrystus miłuje każdego i zawsze, […] pozwala nam przetrwać”.…

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia (Łk 21,5-19)

Nie muszą to być od razu straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie, ale czujemy się czasem, jakby nasz świat się zachwiał i uciekł nam spod nóg. To, co miało być trwałe, okazało się kruche, to, w czym pokładaliśmy nadzieję, boleśnie nas zawiodło. Nie wszystko można kupić i nie zawsze wystarcza nasza zaradność i inteligencja. Wiara jest poszukiwaniem prawdziwej trwałości. Jest wytrwałym dążeniem, do Tego, który Trwa.…

XXXII niedziela zwykła


Jeśli chcemy zbliżyć się do zrozumienia, czym jest i będzie dla nas niebo, musimy uświadomić sobie podstawowe prawdy, które należą do naszego dziedzictwa wiary, a więc potrzebę miłości. „Kto nie miłuje, trwa w śmierci”. To miłość pozwala czynić dobro i w ten sposób świadczyć o przynależności do Chrystusa, który jest niekończącym się życiem. A miłość, z racji na swoją naturę, jest wieczna, sięga poza doczesność.…