• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

XIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym Solidarni z Libanem.

Konferencja Episkopatu Polski w 2008 roku podjęła decyzję, aby każda druga niedziela listopada była w Kościele w Polsce Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

Organizatorem tego dnia jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Co roku wybierany jest jeden kraj szczególnie doświadczony cierpieniem.
W 2021 roku jest to Liban.

Kryzys ekonomiczny, jaki dotknął mieszkańców tego kraju, doprowadził do bezrobocia sięgającego 70%. Dziś brakuje niemal wszystkiego. Może to doprowadzić do sytuacji, w której zamieszkujący Liban chrześcijanie zostaną zmuszeni do ucieczki z tego pięknego fragmentu Ziemi Świętej, któremu patronuje św. Ojciec Charbel.

Od wybuchu w porcie bejruckim w sierpniu 2020 r. zorganizowaliśmy już transporty z żywnością, pomoc finansową, leki oraz środki czystości. Dzień Solidarności pozwoli nam przygotować kolejną, niezbędną pomoc.…

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Uboga wdowa pokazuje, że można dać bardzo wiele, nic nie znacząc i prawie nic nie posiadając. Wystarczy otworzyć swoje serce, nieraz bardzo skurczone. W dzisiejszym świecie rodzice chcą przekazać dziecku jak najwięcej rzeczy materialnych. Dzieci mają niemal wszystko. Brakuje im tylko jednego – miłości. To jest ten grosik ubogiej wdowy, który przewyższa wszystkie inne dary.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus dosadnie poucza człowieka o wartości miłości w życiu. Jednoznacznie stwierdza, iż najważniejsze przykazanie nakazuje ludziom kochać Boga i drugiego człowieka. Jednak we współczesnym świecie człowiek ma ogromne problemy z określeniem, czym jest miłość. A przecież tak niewiele potrzeba, bo przecież tę miłość można też wyrazić drobnym gestem skierowanym ku bliźniemu. Nawet przysłowiowym gestem podania kubka wody. Tym też wyrażamy miłość, którą Bóg doceni.…

MODLITWY DO ŚW. JUDY TADEUSZA

Modlitwa dziękczynna Najsłodszy Panie Jezu Chryste, w zjednoczeniu z niepojętą niebiańską chwałą, która z Trójcy Przenajświętszej spływa na ludzkość całą, na Pannę Najświętszą, na wszystkich aniołów i świętych, sławię, uwielbiam i składam Ci dzięki za łaski i dary, którymi obdarzyłeś Twego wybranego Apostoła, co miał szczęście do Twojej rodziny się zaliczać. Błagam Cię, racz mi…

Nowenna do św. Judy Tadeusza – dzień dziewiąty

Dzień 9 (27 październik)

O św. Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole – niechaj będzie na wieki błogosławione imię Twoje, niech rosną zastępy Twych czcicieli, do których i ja jeden z najgorliwszych, aż do oddania ducha mojego, należeć będę, albowiem serce moje i dusza i każde włókno ciała mego odczuwa zbawczą prawdę głoszoną od wieków, że kto wyciąga do Ciebie ręce i serdecznie w największej wierze prosi Cię o ratunek i pomoc – temu Ty swego orędownictwa nie odmawiasz.

Czcić Cię będę i głosić chwałę Twego Imienia, albowiem płynie ku mnie, dzięki Twemu wstawiennictwu, błogosławieństwo Boże. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Mistrz nie podziela reguł rządzących światem. Wzywa do tego, co dziś jest uznane za niemodne, staroświeckie, a nawet naiwne. Przypomina, że skoro On stał się sługą, to i my powinniśmy nimi być. Czy stać nas na wyzbycie się żądzy: panowania nad innymi, kontrolowania ludzi, manipulowania, rozkazywania, poniżania bliźnich i wywyższania siebie? Czy jesteśmy gotowi zakasać rękawy i ruszyć z pomocą tym, których mam y wokoło, niczego za to nie oczekując? Łatwo posługiwać się innymi i być obsługiwanym przez bliskich czy podwładnych. O wiele trudniej zdjąć koronę z głowy i ruszyć z wygodnego fotela do tych, którzy oczekują pomocy. Skoro Jezus stał się sługą, to nie wypada nam dalej siedzieć na naszych tronach.…

Tydzień Misyjny w Polsce

„Uczeń Chrystusa misjonarzem nadziei” – pod takim hasłem w dniach 19-25 października odbędzie się w Polsce Niedziela Misyjna i następujący po niej Tydzień Misyjny. W dzisiejszą niedzielę, 19 października, Kościół będzie też wzywał wiernych do modlitwy za prześladowanych chrześcijan w Indiach i solidarności z pracującymi tam polskimi misjonarzami.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”

Nadmiar może uczynić z człowieka egoistę, ale przecież nie musi. Chrystus, rozumiejąc to doskonale, jako mądry pedagog i psycholog religii, poddał młodzieńca testowi, gdyż szukał on aprobaty i pochwały swojego dotychczasowego życia. Młodzieniec chwali się, że wiernie przestrzega wszystkich przykazań, więc pyta, co mógłby jeszcze uczynić ponad to, żeby mieć zagwarantowane życie wieczne. Jezus go zaskakuje: „Nie mam ci nic do zarzucenia wobec tego, co mówisz o zachowywaniu przykazań, dobrze, że zachowujesz te normy, ale to obowiązuje każdego wierzącego. Ty zdobądź się na coś więcej, jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj to, co masz, i rozdaj ubogim, wtedy będziesz miał skarb w niebie”.…

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.”

Od lat obserwujemy na Zachodzie rozmywanie i rozluźnianie interpretacji prawa kanonicznego dotyczącego Sakramentu Małżeństwa tak, że nie jest trudno je unieważnić.
Oblubienicą Chrystusa jest Kościół. To jest Wieczne Przymierze. Gdyby mężczyzna i kobieta zawierali w swoim sercu Przymierze, czyli prawdziwy Sakrament Małżeństwa a nie związek małżeński, czyli zdawali sobie sprawę, że własnym życiem gwarantują przed Bogiem i swoim małżonkiem swoją przysięgę, nie byłoby tylu dramatów. Chociaż dla wielu to już nie dramat. Im dalej od Boga, tym krótsze i liczniejsze są „związki”.…

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Wśród pouczeń Jezusa zawartych w dzisiejszej perykopie szczególne miejsce zajmuje ostrzeżenie przed zgorszeniem i napomnienie, żeby odsuwać od siebie wszystko, co prowadzi do grzechu. To ostrzeżenie jest radykalne.

Gorszyciel wyrządza tak wielką szkodę tym, których gorszy, a także sobie, że mniejszym złem dla niego byłoby uwiązanie mu młyńskiego kamienia u szyi i wrzucenie w morze. Pouczenie Jezusa wyraźnie pokazuje, jak wiele spraw może być powodem grzechu. Pokusy mogą przychodzić od świata zewnętrznego, ale także mogą rodzić się w nas samych. Wszędzie obowiązuje radykalizm w odrzucaniu tych pokus. Wynika on z wielkości zła, jakie grzech sprowadza na grzesznika. Jezus mówi o utracie życia wiecznego i karze piekła.