• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


Nieraz zastanawiamy się, jak przekonać naszych bliskich, znajomych, współpracowników, kolegów i koleżanki, że Ewangelia ma sens, że warto pójść do kościoła. Jakich słów użyć, jak argumentować? Wreszcie, jak pokonać własny lęk, obawy, wątpliwości, poczucie braku wiary?
„Nim porozmawiasz z kimś o Bogu, porozmawiaj z Bogiem o tym człowieku” – mawiał sługa boży abp Fulton Sheen. Trzeba by dodać, najpierw sam pobądź z Bogiem. Spotkaj się z Jezusem sam na sam, otwórz z wiarą Pismo Święte, zachwyć się tym, czego doświadczyła Samarytanka, że to On sam mówi do Ciebie, że Jego słowo jest żyjące, choć dotąd widziałeś tylko litery i kartki papieru

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Gdy Pan jest blisko, wówczas łatwiej nam trwać w łasce. Gdy On umacnia, wszystko jest zachowane. Dlatego Panu Bogu zawierzmy w tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu cały ten czas pracy nad naszą świętością. Prośmy Go, aby nieustannie dopomagał nam zwyciężać wszystkie pokusy…

VII niedziela zwykła

Bóg nie stworzył dwóch światów, jednego dla ludzi dobrych, drugiego dla złych. Jego miłosierdzie i łaskawość dotyka każdej ludzkiej osoby. Dramatem ludzi kierujących się złem jest odrzucenie Bożej życzliwości. Być może postawa chrześcijan, kierujących się „Przykazaniem miłości nieprzyjaciół” obudzi ich sumienia i serca oraz pozwoli im się nawrócić. Nienawiścią nigdy nikogo się nie nawróci. Siłą twórczą jest bowiem tylko miłość…

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Interesujący komentarz do Kazania na Górze pozostawił protestancki teolog Dietrich Bonhoeffer.  Czyni rozróżnienie między łaską tanią i łaską drogą: Łaska tania jest jak towar oddany za bezcen, przebaczenie z przeceny, pocieszenie z przeceny, sakrament z przeceny; to tak, jakby niewyczerpany skarbiec Kościoła opróżniano lekką ręką, bez cienia wątpliwości i bez ograniczeń […]  I dalej: Tania łaska to łaska, której udzielamy sami sobie. […] Tania łaska to łaska bez pójścia za Chrystusem, łaska bez krzyża, łaska bez żywego Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem. Natomiast łaska droga to skarb ukryty w roli, dla którego człowiek wyzbywa się wszystkiego, co posiadał, to drogocenna perła, za którą kupiec oddaje całe swe dobra […] Łaska droga to Ewangelia, której wciąż od nowa trzeba szukać, dar, o który trzeba zabiegać, drzwi, w które trzeba kołatać. […] Jest droga, bo wzywa do naśladowania, jest łaską, bo wzywa do naśladowania Jezusa Chrystusa […] jest droga, bo droga była dla Boga, gdyż Bóg zapłacił za nią życiem swego Syna – „za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci” – 1 Kor 6, 20 

Janusz Pasierb

Wspólnik

Piłat myje ręce

każdemu wolno
to by wystarczyło
po co to spojrzenie
z przymrużeniem oka

i ty byś to samo zrobił
z tym człowiekiem

widocznie niewygodnym
widzu hipokryto
mój bracie
mój bliźni

«Wiersze religijne», Poznań – Warszawa 1983, 

V NIEDZIELA ZWYKŁA

Tak niewielka ilość soli nadaje smak potrawom. Dlatego niewielu chrześcijan potrzeba, by oświetlić drogę innym. To my mamy być światłem i solą nie zrażając się tym, że jesteśmy mali i słabi. Powinniśmy jednak być otwarci na Ducha Świętego i przejrzyści, aby światło Jezusa oświetlało świat…

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

W trzecią niedzielę roku liturgicznego jesteśmy wezwani do wspólnego uwielbiania Ojca Niebieskiego za Słowo Boże, które od Niego pochodzi i jest obecne w Piśmie świętym. Dziękujmy Ojcu Niebieskiemu za ten niezwykły dar Słowa Bożego. Dziękujmy za Pismo święte, które otrzymaliśmy z rąk Kościoła…

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Przeżywana dziś Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam, abyśmy umieli z wiarą i zgodnie z tradycją Kościoła podchodzić do tego ważnego sakramentu. Prośmy też Boga o odwagę w dawaniu świadectwa o naszej wierze w Chrystusa do czego zobowiązuje nas przyjęcie sakramentu chrztu św. …

1 stycznia św. Bożej Rodzicielki


Patrząc z nadzieją na Nowy Rok ufamy, że Bóg pozwoli nam przeżyć Go w swojej łasce i będzie zachowywał w swojej Opatrzności.
Życzymy każdemu i każdej z Was, abyśmy ubogaceni każdym dniem wzrastali w wierze Chrystusa, czyniąc świat, bliźnich i siebie
lepszym. Niech Bóg nam błogosławi!…