• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA


Ewangelia (Łk 16,19-31)

Nasze wieczne przeznaczenie zależy od naszego postępowania. By osiągnąć Niebo należy iść drogą, którą ukazuje nam Jezus. Tą drogą jest miłość wyrażająca się w służbie innym. Bóg kocha też grzeszników dlatego daje czas na nawrócenie i na poprawę. Po śmierci będzie za późno.…

Autokarowa pielgrzymka do Częstochowy


Jak każdego roku we wrześniu z naszej parafii wybieramy się do Częstochowy. W tym roku to już 23 autokarowa pielgrzymka. O 11.00 pielgrzymi uczestniczyli w Eucharystii, którą ks. Proboszcz odprawiał w ich intencji oraz ich rodzin. Po mszy św. chwila na obiad a następnie Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich. Po nabożeństwie miłe spotkanie z O. Leonem Knabitem. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Sanktuarium Św. Ojca Pio.  Droga powrotna do Starachowic wypełniona śpiewem i radością.
Kliknij, aby przejść do galerii

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

(Łk 16,1-13)

Czy troszczę się o autentyczność mojej wiary w życiu codziennym. Takie pytanie powinien zadać sobie każdy człowiek ochrzczony po wysłuchaniu Ewangelii przeznaczonej na XXV niedzielę. Jak odnoszę się do ludzi albo jak dysponuję dobrami materialnym. Każde kłamstwo, oszustwo, wyzysk czy chciwość nie pozostaną bez konsekwencji. „Zdaj sprawę z twego zarządu” słowa zapisane u św. Łukasza  są skierowane do każdego. Tylko wtedy, gdy będziemy miłosierni względem innych możemy liczyć na to, że i Bóg okaże nam miłosierdzie.…

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA


Ew (Łk 15,1-32)
Historia syna marnotrawnego niejednokrotnie może stać się naszą osobistą. Wiele razy nie doceniamy w naszym życiu tego co daje nam Bóg. Wybieramy inne rozwiązania uważając, że będą dla nas lepsze. To kreowanie życia po swojemu nie zawsze jednak idzie w parze z Bożym zamysłem. Wsłuchując się w słowa dzisiejszej Ewangelii chciejmy wyciągnąć z przedstawionej historii wnioski. Zmuśmy się do zadania sobie pytania; czy czasami nie dostrzegam miłości danej mi przez Dobrego Ojca, którym jest Bóg tylko dlatego, że zaślepia mnie egoizm. …

Polska pod Krzyżem

14 WRZEŚNIA ZAPRASZAMY NA WZGÓRZE 3 KRZYŻY:

  • KORONKA DO MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO
  • ŚPIEW PIEŚNI O TEMATYCE KRZYŻA
  • MODLITWA RÓŻAŃCOWA TAJEMNICA BOLESNA ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU
  • DUCHOWA WIĘŹ ZE WSZYSTKIMI, KTÓRZY TEGO DNIA STANĄ POD KRZYŻEM

POCZĄTEK SPOTKANIA MODLITEWNEGO GODZ. 15.00

XXIII niedziela zwykła


(Łk 14,25-33)
Nic w naszym życiu nie może konkurować z Panem Jezusem. Cokolwiek nas odciąga od Niego, winno się stać przedmiotem naszej nienawiści. Nie sposób być Jego uczniem, jeśli nie podejmie się radykalnej decyzji wyboru drogi krzyża i odrzucenia wszystkiego, co oddala nas od Jezusa. Ponieważ sami na taką wolność nie potrafimy się zdobyć, musimy prosić w modlitwie o dar Bożej mocy i mądrości z wysoka.…

Dożynki

Pierwsza niedziela września tradycyjnie już w naszej parafii przezywana jest jako dziękczynienie za chleb powszedni.
Tak było i w tym roku na mszę św. został przyniesiony wieniec dożynkowy oraz chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów.

„Duch, który umacnia miłość”, te słowa zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania zachęcają nas, by Ciagle szukać nowych sposobów dotarcia z Dobrą Nowiną o Chrystusie do każdego pokolenia – wyrażając nadzieję, że jednym ze skutków realizacji programu duszpasterskiego jest przyjęcie przez wiernych postawy ucznia-misjonarza, działającego w mocy Ducha Świętego.
Bardzo dziękujemy naszym parafianom za te troskę , którą podejmują każdego roku, by stawać przed Bogiem w duchu dziękczynienia za dar codziennego chleba. Za piękny wieniec dożynkowy z symbolem Ducha Św. nawiązujący do przeżywanego w Kościele programu duszpasterskiego. Chleb jest nie tylko wyrazem zasobności ale dzielony z innymi przypomina miłość, którą ukazuje nam zawsze Chrystus.
Kiedy kończymy Eucharystię w dniu dożynek, każdy może wziąć ze sobą kromkę chleba jako symbol miłości i troski o drugiego człowieka.

Przejdź do galerii

XXII niedziela zwykła.


Ew. Łk. 14, 1. 7-14
Najlepszym miejscem jest miejsce ostatnie, a najlepszymi gośćmi są ci, którzy na ogół są traktowani jako ostatni. W jakże wielkiej opozycji do mentalności tego świata stoi ten Jezusowy sposób myślenia! Faktyczne wywyższenie prowadzi przez uniżenie się i przez bezinteresowność. Bo prawdziwym wywyższeniem człowieka jest postawa Miłości, oparta na bezinteresownej służbie. I ta postawa daje nam szczęście, jakiego nic innego dać nam nie może.
Zamiast śledzić Jezusa, jak faryzeusze, naśladujmy Go. On jest pierwszym, który się poniżył dla nas i który za nas umarł na krzyżu, nie spodziewając się niczego w zamian.…

Msza Św. dożynkowa

Jak co roku chcemy podziękować Panu Bogu za chleb powszedni. W symbolu wieńca dożynkowego przynosimy do świątyni trud pracy ludzkiej i owoce ziemi, którymi karmi ludzkość Stwórca. Prosimy jednocześnie aby Bóg zachował od zniszczeń tegoroczne plony a ludzie umieli je sprawiedliwie dzielić . Niech Duch Święty pomaga wszystkim dzielić się wzajemnie sprawiedliwością i miłością .
Serdecznie zapraszamy na Mszę Św. dożynkową w niedzielę o godz. 12:00.