• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO


Dzisiejsza uroczystość każe się nam pochylić nad tajemnicą Ducha Świętego. W każdą niedzielę wyznajemy w Credo: „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi”. Jednocześnie uświadamiamy sobie dziś, jak trudno jest mówić o Duchu Świętym. Odwołujemy się do symboli: wichru, ognia i wody, by wyrazić naturę Tego, który jest niewyrażalny – Boga obecnego w nas i w świecie, który oświeca, poucza, inspiruje do działania i dodaje odwagi do dawania świadectwa o Chrystusie.…

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Możemy powiedzieć, że Pan Jezus stawia dziś ostatni krok w ziemskim życiu ? wstępuje do Nieba. Od przyjścia na świat w Betlejem, aż do Wniebowstąpienia, Pan Jezus przeszedł niezwykłą drogę. Chciał nam pokazać jak trzeba żyć, aby nie zgubić drogi do szczęścia wiecznego. Chciał nam pokazać, że nie tylko zna tę drogę, że wie w którym kierunku trzeba iść, ale sam tę drogę przeszedł, abyśmy się nie obawiali zaufać Mu i pójść Jego śladami…

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA


Miłość i przyjaźń – tych bardzo ważnych tematów dotyka  dzisiejsza liturgia słowa. Miłość Boga do człowieka i przyjaźń człowieka ze Stwórcą to tematy, które nie są literacką fikcją – choć czytamy o nich na kartach Pisma Świętego – ale są konkretnym aspektem życia każdego chrześcijanina; są czasem prawdziwym życiowym wyzwaniem stawianym przed każdym z nas…

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

Już tradycyjnie w całym Kościele IV Niedziela Wielkanocna obchodzona jest jako Niedziela Dobrego Pasterza. To dzień szczególnej modlitwy wspólnoty wierzących o liczne i święte powołania do służby Bożej. Dzisiejsza Ewangelia jest więc dla nas wszystkich lekcją modlitwy, wskazuje bowiem, o co powinniśmy się modlić, jakich pasterzy dla Kościoła wypraszać u Boga…

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

Autentyczne dzielenie się Słowem Bożym sprawia, że człowiek w relacji do drugiego człowieka doświadcza obecności Boga. Wspólnota ludzi, którzy dzielą się Słowem właśnie w taki sposób, cieszy się obecnością Jezusa. W tekście jest też mowa o tym, że Jezus zapragnął, aby Apostołowie podzielili się z Nim upieczoną rybą, On zaś podzielił się z nimi światłem mądrości. Najpierw zażądał, aby oni podzielili się tym, co wyłowili z dna i co sami usiłowali strawić, a później obdarował ich tym, co sam w sobie ukrywał – mądrością Słowa!…

NIEDZIELA PALMOWA


Chrystus, odrzucony, skazany na śmierć, zmartwychwstał trzeciego dnia i w ten sposób ukazał, że dobro zawsze w ostatecznym rozrachunku zwycięża. Potrzeba zatem, aby człowiek popatrzył na wszelką ludzką niesprawiedliwość z perspektywy krzyża i poranka wielkanocnego…