• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

Dziś w nocy (13 marca) po długiej i wyczerpującej chorobie zmarł biskup senior Adam Odzimek, emerytowany biskup pomocniczy Diecezji Radomskiej.
Prosimy o modlitwę.
Informacje o dacie pogrzebu i porządku uroczystości pogrzebowych zostaną przekazane wkrótce.
+ Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie… +

II niedziela WIELKIEGO POSTU

Góra  na którą dzisiaj zaprasza nas Jezus  ma coś zmienić w naszym życiu.

Jeżeli usłyszymy to wezwanie Pana Jezusa, który może do nas przemówić przez jakąś konkretną osobę lub przez jakieś zdarzenie naszego życia. Trzeba tylko chcieć usłyszeć, zobaczyć, dobrze zinterpretować jakiś fakt , szczegół.

Taka Góra Tabor , Góra Przemiany istnieje w życiu każdego i nie trzeba wcale się wybierać daleko, i znosić udręki marszu. Tą Górą dla wierzących jest konfesjonał w którym po dobrej spowiedzi dokonuję się przedziwne rzeczy. Prośmy więc Jezusa, by pomógł nam zdobyć ten nasz Tabor w Wielkim Poście roku 2022. Wiemy, że przemiany potrzebuje świat, ładu, pokoju. Zacznijmy od siebie.…

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Idąc śladami Jezusa, stajemy się budowniczymi dobra w społeczeństwie. Ten wymiar naszej wielkopostnej naprawy jest niezmiernie ważny i twórczy. Tęskniąc za lepszym światem, mamy go na miarę własnych możliwości budować. I choć może wydaje się, że tak mało możemy zdziałać, jednak każde zwycięstwo nad pokusami jest cegiełką w tej budowie i ma swoją realną wartość. Jezus zaś czeka, abyśmy za Nim podążali…

Włączamy się w modlitwę o POKÓJ

Choć politycy wielu krajów wydają się zwlekać z decyzjami, mogącymi powstrzymać agresję Rosji, trwa szturm modlitewny na całym świecie. Modlitwa o pokój jest równie ważna jak pomoc militarna, sankcje i działania humanitarne! …

VII NIEDZIELA ZWYKŁA

Miłość nieprzyjaciół. Jezus zostawił nam trudne zadanie do wykonania. Miłować tych, którzy nas miłują jest łatwiej, ale tych którzy nam złorzeczą albo prześladują już gorzej. Wypełniając jednak to Jezusowe przykazanie uczymy się kochać jak On kocha nas, przebaczać jak On przebacza nam. Dołóżmy starań by tak było. Szczególnie gdy świat zamienia się w nienawiść i pogardę dla człowieka i poszczególnych narodów. W tym tygodniu gdy Chrystus mówi  o przykazaniu miłości zapraszamy też na wspólny różaniec o 16.30 każdego dnia w intencji pokoju na Ukrainie.…

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Błogosławieni ubodzy (…) biada wam bogaczom Łk 6, 20, 24. Ewangelia dzisiejsza nie tylko formułuje zwykłe przeciwstawienie słów, ale przede wszystkim chodzi tu oto, co jest moim bogactwem? Czy jestem bogaty w rzeczy tego świata, czy w królestwo Boże.…

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Bóg jest miłością i tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jesteśmy naśladowcami Boga, gdy miłujemy wszystkich ludzi, także nieprzyjaciół i prześladowców naszych. Miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Miłość jest największa, wszystko przeminie, ale miłość trwa na wieki.

Przyglądając się słowom św. Pawła zawartym w Hymnie o miłości, nie można zapomnieć  o jednej prawdzie: miłość jest drogą do zbawienia.  Jezus Chrystus przez swoją działalność i naukę ukazał, co w życiu ziemskim liczy się najbardziej. Tą wartością jest miłość. Nie można zapomnieć, że Bóg zapyta nas o jakość naszej miłości, kiedy mieliśmy dziesięć, piętnaście, trzydzieści czy więcej lat. Czy będziemy mieć jakieś argumenty na swoją obronę? A jeśli tej prawdziwej miłości nie ma w naszych domach, to znaczy, że bardzo oddaliliśmy się od Boga, który jest jej źródłem.

III NIEDZIELA ZWYKŁA

„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”.  Pamiętając, że wszyscy jesteśmy posłani, wołajmy i prośmy, by nie zabrakło nam odwagi w głoszeniu, ale także, byśmy prawdziwie potrafili się cieszyć z tego, kim jesteśmy i do Kogo należymy.…

II NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO

Wesele w Kanie Galilejskiej ukazuje Jezusa, który dokonał pierwszego cudu. Choć bliskość świąt Bożego Narodzenia zostawiła nam obraz Dzieciątka leżącego w żłobie, Ewangelia dzisiejsza przenosi nas już w inną rzeczywistość. Słowo Wcielone stało się Ciałem, Emanuel jest Bogiem z nami, ze swoim ludem. Wtedy gdy ten lud przeżywa radość wesela i gdy ma jakieś  strapienie. Wielką rolę odgrywa w tej scenie Maryja, która wskazuje na Jezusa i prosi by czynić to co On mówi.…