• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Za kogo Mnie ludzie uważają? Mt 8, 27b

Panie Boże, otwórz moje oczy i serce na prawdziwe poznanie Ciebie, uwolnij mnie od moich wyobrażeń o Tobie, otwórz na słuchanie Twojego słowa i działanie zgodnie z Twoim zamysłem.…

XXIII niedziela zwykła

Człowiek głuchy duchowo to człowiek zamknięty na Boże słowo. To ten, który nie słyszy Bożego wołania, nie rozpoznaje Bożych znaków. Zapomina, że Chrystus go odkupił, zapomina, że czeka na niego w Eucharystii, że go kocha… że dał mu niebo. Nawet nie powie „szczęść Boże”, kiedy widzi kapłana idącego do chorego z Najświętszym Sakramentem! Nie potrafi słuchać o Bogu Zbawcy… czy na katechezie, czy podczas kazania… zawsze uważa je za nudne… a mówi tak ponieważ nie słyszy w tym głosu Boga! Dalej, człowiek głuchy nie zauważa Boga w codziennych prostych sprawach, a niezwykłe wydarzenia uważa za zrządzenie losu. To człowiek o zamkniętym sercu, do którego nie dociera głos Boga! I tak żyje z dnia na dzień, pochłonięty swoimi sprawami.…

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Są ludzie, którzy mówią, że gdyby otaczający ich świat był lepszy, to oni też byliby lepsi. Dziś Jezus przypomina, że nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym (Mk 7, 15). Jeżeli serce będzie mocne, czyste, zjednoczone z Bogiem, rozmodlone i zasłuchane w Ewangelię Jezusa, to nic go nie uczyni nieczystym. I taki człowiek łatwo nie ulegnie złemu wpływowi otoczenia.…

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Życie jest atakowane. Każdy mądry człowiek dostrzega, jak często, jakimi metodami i na jaką skalę prowadzona jest walka z życiem. Widząc ataki, należy wracać do Chrystusa, wyznając: Tylko Ty masz słowa życia. Jest to szczególnie ważne, gdy tysiące odwracają się od życia, a zostają przy nim tylko jednostki.…

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

W uroczystość Wniebowzięcia, które jest uwieńczeniem wszystkich uroczystości maryjnych roku kościelnego, pragniemy również zapatrzyć się w Maryję. Ona całe swoje życie ukierunkowała na niebo, żyjąc tęsknotą za nim, dążąc do życia wiecznego. Tę tęsknotę łączyła z codziennymi wyzwaniami, pamiętając, że ziemskie życie przygotowuje do wieczności. Z miłością i pokorą podejmowała się obowiązków, nie oddzielała tego, co Boże od ziemskiego. Żyła z Bogiem, dla Niego i w Nim w każdej chwili swojego życia.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Samochód bez paliwa, odkurzacz bez prądu, żaglowiec bez wiatru są martwe. Istnieją, lecz funkcjonować nie mogą. Człowiek bez duchowej energii, którą zwiemy łaską, istnieje. Ale ten człowiek nie może nic uczynić. Nie może uczynić niczego jako istota, której czyny powinny być skierowane ku wieczności. Tę energię czerpiemy z bogactwa naszego Zbawiciela Jezusa. On jest nam potrzebny jak codzienny chleb. Dlatego zdziałał ów cud z chlebem, o którym opowiada Ewangelista. Ale z tym chlebem, który zwiemy Komunią świętą, jest inaczej niż z benzyną, elektrycznością czy wiatrem. Łaska nie jest automatycznie działającą energią. Najpierw trzeba uwierzyć: Zaprawdę powiadam wam: Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne.…

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA


Aby poczuć wartość chleba albo poczuć wartość drugiego człowieka, potrzeba doświadczyć ich braku, potrzeba zrozumieć, że w każdej chwili może zabraknąć kogoś albo czegoś.
Wszystko może się skończyć nagle, tak jak skończyła się manna i przepiórki na pustyni, którymi Bóg karmił Izraelitów. Dlatego tak ważny jest ten chleb, który nie tylko daje życie wieczne, ale także nigdy nie przeminie.…

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał.
J (6, 1 – 15)

Wszystko co oddajemy Bogu On pomnaża i udziela tym, którzy są spragnieni.

JERYCHO RODZIN W NASZEJ PARAFII

20 – 21 LIPCA 2021

18.00 WPROWADZENIE OBRAZU I RELIKWI. Msza św.
19.00 Różaniec cz. I tajemnice radosne
21.00 Apel Jasnogórski
Z rozważaniem o świętości małżeństwa.

*Adoracja indywidualna w ciszy mieszkańców poszczególnych ulic parafii.
7.00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
7.30 Różaniec cz. II tajemnice światła
9.00 Msza św. w intencji ojców i matek.
*Adoracja ojców o świętość życia rodzinnego.
11.00 Różaniec cz. III tajemnice bolesne.
12.00 Msza Św.
Adoracja dzieci za rodziców.
*Adoracja indywidualna
14.00 Różaniec cz. IV tajemnice chwalebne.
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. *Adoracja wynagradzająca za grzechy przeciwko świętości i nierozerwalności małżeństwa.
16.30 Msza św. na zakończenie Jerycha Rodzin.
17.30 Przekazanie obrazu do następnej parafii.

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

(Mk 6, 7-13)
Posyłając uczniów na głoszenie Ewangelii, dwie rzeczy Pan Jezus podkreślił szczególnie. Po pierwsze, żeby nie polegali na środkach ludzkich, ale na mocy Bożej. Środków ludzkich wolno im używać, ale nie one będą dawały skuteczność ich głoszeniu. Pan Jezus powiedział to w prostych słowach, żeby nie brali na drogę chleba ani torby, ani pieniędzy, ani dwóch sukien.

I nakazał im ponadto Pan Jezus, aby nie przejmowali się nadmiernie tym, że ich głoszenie będzie niekiedy nieskuteczne. Oni mają głosić, resztę niech zostawią Panu Bogu. Ich głoszenie straciłoby wszelki sens, stałoby się dziełem pychy i niegodziwości, gdyby w celu zyskania sobie słuchaczy i zwolenników zaczęli Ewangelię przeinaczać. Bardzo mocno napisał o tym Apostoł Paweł we wspomnianym Liście do Galatów: „Gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą otrzymaliście – niech będzie przeklęty”.