• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

III Niedziela Zwykła

Liturgia Słowa zaprasza nas dzisiaj do odnowienia przymierza z Bogiem, który gotów jest zapomnieć naszą szarą przeszłość i grzeszność, po to aby człowiek, mając ziemię i wolność, mógł Go czcić, nie tylko wargami, ale i czynami – żyjąc zgodnie z Jego przykazaniami.…

II NIEDZIELA ZWYKŁA

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę . (Ps 40 (39).


Refren dzisiejszego Psalmu responsoryjnego doskonale oddaje treść dzisiejszej Ewangelii , która mówi o roli św. Jana Chrzciciela. Może w naszym życiu zbyt mało przyglądamy się temu wielkiemu prorokowi przełomu Starego i Nowego Testamentu. Warto poświęcić chwilę, by na nowo odkryć Jego wielkość i pokorę wobec Przychodzącego Baranka, który gładzi Grzech świata. I my podczas każdej Eucharystii słyszymy słowa Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Patrzymy na Hostię, wiedząc, że to Jezus. Obyśmy umieli sercem zobaczyć i rozpoznać w Nim naszego jedynego Pana i Zbawiciela.…

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Scena chrztu Pana Jezusa pokazuje nam niezwykłą pokorę Jana Chrzciciela. Oto przychodzi do niego po chrzest Syn Boży, Zbawiciel. Mógł uznać to za dobrą monetę, za potwierdzenie, że jego posługa jest dobra i każdy powinien być ochrzczony. Mógł  użyć Jezusa do swoich celów. On jednak postępuje zupełnie odwrotnie, staje w prawdzie i zwraca uwagę na to, kto jest najważniejszy. Zresztą nie pierwszy raz. Już wcześniej pokazywał, że on jest tylko głosem na pustyni, a za nim idzie mocniejszy i to On będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem.…

II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU

W odpowiedzi na nasz lęk przed własną ciemnością i niemocą Jezus Słowo Ojca przypomina, że żadna ciemność Go nie ogarnie, a my z Jego pełni otrzymujemy łaskę, po łasce, moc dziecięctwa Bożego

Bóg widzi w nas piękno, przeznaczone dla każdego już przed założeniem świata, na które my często pozostajemy ślepi. On ogarnia nas blaskiem swojej prawdy, abyśmy w tym świetle dostrzegli nadzieję naszego powołania. Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości, do bycia nieskalanymi przed obliczem Boga.

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

Rodziną Bożą jesteśmy;
Błogosław, Jezu, pracę i sny.
Daj zgodę, blask miłości Twej.
Strzeż, broń i króluj w rodzinie Twej

Kto się uniży jak dziecię,
kto złoży w Bogu nadzieję swą,
ten w sercu Boży pokój ma.
I wszędzie znajdzie rodzinny dom.

Rodziną Bożą jesteśmy,
nikt nie jest obcy, każdy brat.
Daj, Jezu, nam zrozumieć to,
że trzeba dobrem zwyciężyć zło.…

Boże Narodzenie

Skończyło się oczekiwanie.
Spełniła się Boża obietnica.
Wypełniły się proroctwa. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela!
Jezus, Odwieczne Słowo Boga, stał się człowiekiem, przyjął Ciało z Maryi Dziewicy.

Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Betlejem jest zawsze tam, gdzie człowiek przyjmuje Boga w wierze i zaufaniu.
Wszystkim czytelnikom naszej strony, życzymy
aby Nowonarodzony, który jest naszym pokojem wniósł ten pokój w każdy dom i w każde serce.

Niech Jezus Zbawiciel Świata , darzy każdego pokojem, zdrowiem oraz radością na każdy dzień.

IV NIEDZIELA ADWENTU

Żłóbek jest jeszcze pusty, jednak 4 niedziela adwentu mówi już o bliskim przyjściu Pana: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”. (Iz 7,10-14)
św. Mateusz przedstawia nam wydarzenia poprzedzające przyjście Zbawiciela na ziemię. W radości oczekiwania na Boże Narodzenie czasami zapominamy o Ojcostwie, nie tylko Bożym, ale i świętego Józefa. Jakby Go nie nazwać: opiekunem, cichym bohaterem, zawsze święty Józef, będąc mężem Maryi, będzie  ziemskim Ojcem Jezusa, wypełniającym jednocześnie wolę Boga Ojca. …

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP, II NIEDZIELA ADWENTU

Maryja jest jedynym człowiekiem wolnym zarówno od grzechu pierworodnego, jak i od jakiegokolwiek grzechu osobistego. Pozdrawiając Maryję, anioł nie używa Jej imienia, ale nazywa Ją „pełną łaski”. Kościół uznaje, że – jako matka Boga – została w specjalny sposób obdarowana i od chwili poczęcia zjednoczona z Nim przez łaskę.…