• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

NIEDZIELA PALMOWA

Co roku Kościół pozwala nam w Niedzielę Palmową, zwaną Niedzielą Męki Pańskiej, wsłuchiwać się na nowo w historię Jezusa. To On siłą miłości pokonał zło i wziął na siebie całą nieprawość człowieka, o której tak mówił św. Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do Polski w 2002 roku w Krakowie: „Na wiele sposobów usiłuje się zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach, a Jego samego uczynić ‘wielkim nieobecnym’ Tajemnica nieprawości wciąż wpisuje się w rzeczywistość świata, w którym żyjemy”. Doświadczając tajemnicy nieprawości, rodzącego się na naszych oczach zła, z lękiem patrzymy w przyszłość, obawiamy się pustki, cierpienia i unicestwienia. Jeśli chcemy zobaczyć, jak daleko Bóg przybliżył się do nas, by nas uwolnić od nieprawości i lęków, to musimy spojrzeć na krzyż Chrystusa. To dzięki Jego zbawczej ofierze wyzwolenie od grzechu i śmierci stało się także naszym udziałem…

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Dzisiejszą Ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza możemy odczytać jako zachętę do modlitwy, prośbę o łaskę uzdrowienia dla bliskich chorych. Można też ją odczytać jako zachętę do modlitwy i wdzięczności za zwycięstwo nad grzechem. Obojętnie jak spojrzymy na wskrzeszenie Łazarza  pomyślmy, że Jezus pragnie naszego obudzenia się ze śmierci grzechu. Chce do nas przyjść i tak jak Łazarzowi powiedzieć WYJDŹ NA ZEWNĄTRZ, ze mną pokonasz swoje grzechy, ze mną znów ujrzysz światło…

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Bóg stawia dziś przed każdym poważne zadanie: mam otworzyć własne serce, które często stawia opór Bogu, na światło Prawdy. Także my chrześcijanie możemy być „ślepi”, możemy oskarżać tych, którzy mówią prawdę i prawdy bronią. Z powodu „ślepoty” rodzi się wiele zła na świecie: małżeństwa się rozpadają, dzieci są źle wychowywane, wiara staje się obłudna i niebezpieczna, Bóg jest wykorzystywany do prywatnych celów…

Mając przed oczyma dzisiejszą Ewangelię odpowiedzmy sobie na jedno tylko pytanie: W jakim kierunku zmierza moja wiara? Rozwija się, zatrzymała się w miejscu, czy może zmierza ku powolnemu upadkowi?…

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


Nieraz zastanawiamy się, jak przekonać naszych bliskich, znajomych, współpracowników, kolegów i koleżanki, że Ewangelia ma sens, że warto pójść do kościoła. Jakich słów użyć, jak argumentować? Wreszcie, jak pokonać własny lęk, obawy, wątpliwości, poczucie braku wiary?
„Nim porozmawiasz z kimś o Bogu, porozmawiaj z Bogiem o tym człowieku” – mawiał sługa boży abp Fulton Sheen. Trzeba by dodać, najpierw sam pobądź z Bogiem. Spotkaj się z Jezusem sam na sam, otwórz z wiarą Pismo Święte, zachwyć się tym, czego doświadczyła Samarytanka, że to On sam mówi do Ciebie, że Jego słowo jest żyjące, choć dotąd widziałeś tylko litery i kartki papieru

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Gdy Pan jest blisko, wówczas łatwiej nam trwać w łasce. Gdy On umacnia, wszystko jest zachowane. Dlatego Panu Bogu zawierzmy w tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu cały ten czas pracy nad naszą świętością. Prośmy Go, aby nieustannie dopomagał nam zwyciężać wszystkie pokusy…

VII niedziela zwykła

Bóg nie stworzył dwóch światów, jednego dla ludzi dobrych, drugiego dla złych. Jego miłosierdzie i łaskawość dotyka każdej ludzkiej osoby. Dramatem ludzi kierujących się złem jest odrzucenie Bożej życzliwości. Być może postawa chrześcijan, kierujących się „Przykazaniem miłości nieprzyjaciół” obudzi ich sumienia i serca oraz pozwoli im się nawrócić. Nienawiścią nigdy nikogo się nie nawróci. Siłą twórczą jest bowiem tylko miłość…

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Interesujący komentarz do Kazania na Górze pozostawił protestancki teolog Dietrich Bonhoeffer.  Czyni rozróżnienie między łaską tanią i łaską drogą: Łaska tania jest jak towar oddany za bezcen, przebaczenie z przeceny, pocieszenie z przeceny, sakrament z przeceny; to tak, jakby niewyczerpany skarbiec Kościoła opróżniano lekką ręką, bez cienia wątpliwości i bez ograniczeń […]  I dalej: Tania łaska to łaska, której udzielamy sami sobie. […] Tania łaska to łaska bez pójścia za Chrystusem, łaska bez krzyża, łaska bez żywego Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem. Natomiast łaska droga to skarb ukryty w roli, dla którego człowiek wyzbywa się wszystkiego, co posiadał, to drogocenna perła, za którą kupiec oddaje całe swe dobra […] Łaska droga to Ewangelia, której wciąż od nowa trzeba szukać, dar, o który trzeba zabiegać, drzwi, w które trzeba kołatać. […] Jest droga, bo wzywa do naśladowania, jest łaską, bo wzywa do naśladowania Jezusa Chrystusa […] jest droga, bo droga była dla Boga, gdyż Bóg zapłacił za nią życiem swego Syna – „za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci” – 1 Kor 6, 20 

Janusz Pasierb

Wspólnik

Piłat myje ręce

każdemu wolno
to by wystarczyło
po co to spojrzenie
z przymrużeniem oka

i ty byś to samo zrobił
z tym człowiekiem

widocznie niewygodnym
widzu hipokryto
mój bracie
mój bliźni

«Wiersze religijne», Poznań – Warszawa 1983, 

V NIEDZIELA ZWYKŁA

Tak niewielka ilość soli nadaje smak potrawom. Dlatego niewielu chrześcijan potrzeba, by oświetlić drogę innym. To my mamy być światłem i solą nie zrażając się tym, że jesteśmy mali i słabi. Powinniśmy jednak być otwarci na Ducha Świętego i przejrzyści, aby światło Jezusa oświetlało świat…