• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

W naszej parafii w środę będziemy przeżywali ODPUST ku czci Patrona św. Judy Tadeusza. W tym dniu IMIENIN  a zarazem URODZIN parafii chcemy Bogu podziękować za 23 lata istnienia wspólnoty oraz w tym trudnym czasie niepokoju o życie nasze i bliskich prosić o wstawiennictwo Św. Apostoła. Niech ten, który służył Chrystusowi jako Apostoł wstawi się za naszymi rodzinami i całą rodziną parafialną. Pamiętajmy, że nasz PATRON JEST OD SPRAW TRUDNYCH. ŚW. JUDO TADEUSZU MÓDL SIĘ ZA NAMI.
Dzisiejszy fragment ewangelii ukazuje Pana Jezusa w otoczeniu faryzeuszy usiłujących manipulować Panem i przyłapać Go na głoszeniu nauki niezgodnej z Prawem Mojżeszowym. Uczony w Prawie skierował pytanie o największe z przykazań.
Pan Jezus udzielił krótkiej i jasnej odpowiedzi, wskazującej na obowiązek miłości Boga i bliźniego. Bóg pragnie, abym miłował Go nade wszystko, a moich bliźnich z miłości do Niego. Miłość praktykowana zgodnie z Bożym zamysłem jest wypełnieniem Prawa.…

Dziś rozpoczynamy Tydzień Misyjny


Pod hasłem „Oto ja, poślij mnie”, w niedzielę obchodzony będzie Światowy Dzień Misyjny. Na całym świecie – także w Polsce – pieniądze zebrane w kościołach przekazane zostaną papieżowi, który rozdysponuje je na różne cele misyjne. Zgodnie z tradycją Światowy Dzień Misyjny, zwany też Niedzielą Misyjną, w Polsce rozpoczyna obchody Tygodnia Misyjnego – w tym roku odbędzie się on po raz 94.
-> Cały artykuł na stronie gość.pl

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Gdy ustanawiam Jezusa Panem mojego życia, gdy Jemu przyznaję miejsce na tronie mojego serca, wówczas rzeczywistość, którą tworzę i w której działam, staje się harmonijna i przemieniona Bożą obecnością. Wtedy łatwiej mi też rozwiać wątpliwości i dylematy w moich codziennych wyborach, by jasno opowiedzieć się po stronie Pana historii, ludzkości i mojego życia.

XXVIII niedziela zwykła


EWANGELIA  (Mt 22, 1-14)

Zdumiewającym jest, ile razy Jezus nawiązuje w swoim przepowiadaniu do uczty, ile razy Ewangeliści opowiadają o Nim, jako zasiadającym za stołem zarówno w domach przyjaciół jak i wrogów! Mateusz na chwilę przed męką umieszcza Jezusową przypowieść o królewskiej uczcie weselnej. Nie zatrzymuje się jednak na Boskiej hojności zastawiającej stół, ale na tych, którzy zostali zaproszeni czy inaczej powołani do uczestnictwa w niej. W Psalmach znajdujemy warunki, jakie powinien spełnić ten, który staje się gościem w domu Pana: złego nie przyjmiesz w gościnę (Ps 5,5); kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, kto postępuje sprawiedliwie…(Ps 15,1n). Dzisiejsza przypowieść rzuca jeszcze więcej światła na to zagadnienie: Boże powołanie możemy odrzucić, bo Bóg uczynił nas wolnymi, możemy je zmarnować, ale pozytywna odpowiedź – wejście do wspólnoty, nie jest gwarantem wejścia do Królestwa. Warunkiem jest szata godowa – Jezus nie chce nas przerazić, ale nawrócić, bo może jesteśmy samowystarczalni jak ci pierwsi albo lekceważąco trwamy przy swoich koncepcjach: wiemy lepiej i nikt nie będzie nam niczego narzucał…

Październik miesiącem różańca

W czwartek rozpoczynamy miesiąc październik. To szczególny czas w którym podejmujemy modlitwę różańcową. Zapraszamy do naszej parafii na nabożeństwo o 16.30..
Niektórzy z nas lubią modlić się modlitwą różańcową bez kometarza i rozważań. Różaniec recytowany bez komentarza jest właśnie dla nich. Niech modlitwa zbliża nas do Boga i otwiera na miłość do Niego, siebie samych i bliźniego! Jedynym naszym komentarzem niech będzie Miłość Boga.

XXV niedziela zwykła

Ewangelia Mt 20, 1-16
Bóg jest Ojcem i przyjmuje do swojej rodziny wszystkich bez wyjątku. Kimkolwiek bylibyśmy, uzdolnieni lub nie, wykwalifikowani lub nie, odważni czy lękliwi, będący u początku naszego życia, w jego południu czy u schyłku. Jesteśmy oczekiwani. Na każdym etapie życia możemy powierzyć się dobroci, hojności i miłosierdziu Boga. Nawet gdy będzie już „godzina jedenasta”, a więc jesień naszego życia.

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA (Mt 16, 13-20)

A TY ZA KOGO MNIE UWAŻASZ.

Zawsze obraz Jezusa wyłania się z naszego życia, wiary, przyjaźni. To również obraz naszych wyborów i opowiedzenia się za tym co Boże i niezgodne  z wizją Boga.  To ewangeliczne pytanie skierowane do Piotra  jest pytaniem do każdego z nas. Niech odpowiedzią będzie nasze życie.…

XX NIEDZIELA ZWYKŁA


EWANGELIA (Mt 15, 21-28)
Czego uczy ta historia…?
Kiedy modlimy się musimy mieć w sobie coś z tej kobiety…
Pewną determinację…nawet swego rodzaju tupet…
Uparte ponawianie swoich modlitw…nawet lekko natrętne…
Jezus pochwalał tego typu zachowanie…wystarczy przypomnieć sobie przypowieść o wdowie, która przychodziła do sędziego.
Jezus wskazywał również na ludzi, z których należy brać przykład w upartym dążeniu do spotkania z Nim i do uzdrowienia…chociażby niewidomy spod Jerycha, czy kobieta cierpiąca na krwotok. …

Apel Jasnogórski

Codziennie do czwartku włącznie zapraszamy na Apel Jasnogórski i duchowe pielgrzymowanie do tronu Jasnogórskiej Matki.

W czwartek o 20.00 zostanie odprawiona msza św. w intencji  wszystkich uczestników  duchowej pielgrzymki  i ich  rodzin. Zachęcamy do składania podczas wieczornych spotkań intencji z którymi przychodzimy na modlitwę.…