• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Czwarta Niedziela nazywana jest od pierwszego słowa antyfony na wejście Niedzielą Radości (laetare). Radowanie się w Wielkim Poście może wydawać się dziwne, a jednak Kościół w tę wyjątkową niedzielę do niej zachęca. Św. Paweł pisze: „Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości”. Na półmetku Wielkiego Postu mamy cieszyć się ze świadomości, że pokuta i umartwienie to tylko środki do celu, że prowadzą nas one ku oczyszczeniu. …

KOMUNIKAT BISKUPA RADOMSKIEGO


W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego,
nawiązując do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz komunikatów
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu –
1. Udzielam wszystkim Kapłanom, na czas Wielkiego Postu, prawa
celebrowania w niedziele czwartej Mszy Świętej, aby „aby jednorazowo
w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do
wytycznych służb sanitarnych” (Komunikat Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski, 10 marca 2020 roku). Zachęcam do
wykorzystania tzw. “dolnej świątyni” (tam, gdzie taka istnieje).
2. Przypominam o możliwości skorzystania z dyspensy od obecności na
niedzielnej Mszy świętej i uczestnictwie w niej za pomocą mediów. W
załączniku zamieszczamy pismo z Sekretariatu Episkopatu Polski wraz z
wykazem transmisji ogólnopolskich. Prosimy, w miarę możliwości, o
umieszczenie wykazu w gablotach parafialnych na terenie kościelnym
oraz opublikowanie na stronach internetowych parafii.
Radio Plus Radom i TV Dami transmituje Msze święte z katedry
Opieki NMP w Radomiu w każdą niedzielę o godz. 12.30. Ponadto
Radio Plus Radom transmituje Msze św. w dni powszednie o godz. 6.00.
Msze św. transmitowane są również poprzez internet z sanktuariów w
Skarżysku-Kamiennej o godzinie 20.15 ( www.ostrobramska.pl ) i w
Wysokim Kole o godzinie 9.00 ( www.wysokiekolo.pl ).
3. Możliwe jest inne organizowanie niedzielnego porządku Mszy świętych.
Zachęcam Księży do roztropnych rozwiązań stosownie do warunków
parafii.
4. Zachęcam do spełnienia prośby Przewodniczącego Konferencji
Episkopatu wyrażonej w Komunikacie z dnia 13 marca 2020 roku:
„Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o
godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec
w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również
służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę
nawrócenia”.
5. Zachęcam do tego, aby nasze świątynie były otwarte dla wiernych,
którzy pragną trwać na modlitwie. Wskazana jest informacja dotycząca
obecności kapłana w konfesjonale.
6. Usilnie proszę Czcigodnych Księży o przestrzeganie zasad higieny rąk
szczególnie przed udzielaniem Komunii Świętej. Puryfikacji palców
przed udzielaniem oraz po udzielaniu Komunii Świętej dokonujemy na
zasadzie „lavabo”.

+ Henryk Tomasik
Biskup Radomski

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POST

MT 17, 1 – 8

Góra Tabor to Góra Przemienienia.
Pan Jezus zaprasza nas wraz z uczniami na wysoką górę, by ukazać nam swoje Bóstwo. Kiedy możemy zobaczyć te wspaniałe rzeczy, które przygotowuje nam Bóg?  Tylko wtedy, gdy skorzystamy z Jego zaproszenia  do własnej przemiany. Czas jest bardzo stosowny. Wielki Post nam to umożliwia. Każdego dnia możemy spotkać Pana, który do nas mówi, uzdrawia nas z naszych grzechów, przychodzi w osobie bliźniego lub w głosie naszego sumienia. Poddajmy się Panu, by nasze życie nabrało nowych wymiarów.…

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Kuszenie jest sposobem wyboru i wolności oraz decyzji ludzkiej woli. Jak to Chrystusowe na pustyni, może się przydarzyć każdemu. Musi zatem być czas na słowo przepraszam wobec Boga i człowieka. Takim znakiem i zbawczym wydarzeniem, które może odmienić oblicze naszej szarej codzienności jest Wielki Post. W tym czasie powinniśmy wybrać się razem z Jezusem na pustynię naszego serca, aby usunąć niepotrzebny chwast, jakim jest zło ukryte pomiędzy niedostrzegalnym dobrem. Oby każdemu z nas udało się wygrać ze złem, gdy będzie czaić się w naszym kierunku pod pozorem prawdy, piękna czy dobra.  ukryte pomiędzy niedostrzegalnym dobrem. Oby każdemu z nas udało się wygrać ze złem, gdy będzie czaić się w naszym kierunku pod pozorem prawdy, piękna czy dobra.…

Komunikat Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia
Łukasz Szumowski

Szanowni Państwo,

Większość państw Europy, w tym nasi najbliżsi sąsiedzi, odnotowało już przypadki zarażenia nowym koronawirusem. Zapewne i my w Polsce doświadczymy pierwszego przypadku zarażenia. Najważniejszy w kontakcie z każdym wirusem jest dostęp do informacji, wiedza, a także spokój i zdrowy rozsądek. Inne koronawirusy od dawna są w Polsce przyczyną infekcji dróg oddechowych. Co niezwykle istotne, ok. 80 proc. infekcji wywołanych koronawirusem z Chin przebiega w sposób łagodny. Objawy są identyczne z objawami grypy. Również przebieg samej choroby jest bardzo podobny. I tak jak w przypadku zarażenia wirusem grypy musimy być ostrożni i poddać się leczeniu by nie dopuścić do powikłań. Najważniejsze więc byśmy dokładnie wiedzieli jak się zachować w przypadku kontaktu z osobą zarażoną lub gdy nas samych dotknie infekcja. Przede wszystkim unikajmy wszelkiego kontaktu z osobami kaszlącymi i kichającymi. Zachowujmy zasady higieny, na czele z systematycznym myciem rąk.

Jeżeli nie byliśmy za granicą w rejonach wysokiego ryzyka, a mamy objawy chorobowe 38 °C, kaszel lub duszności udajmy się do lekarza pierwszego kontaktu.

Jeżeli byliśmy w ciągu ostatnich 14 dni w Północnych Włoszech lub Chinach i mamy gorączkę, czyli minimum 38 °C i kaszel, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z Sanepidem i udać się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, ale nie środkami transportu publicznego.

Jeżeli natomiast wróciliśmy w ostatnich dniach z zagranicy, gdzie wystąpiły zarażenia koronawirusem, ale nie mamy żadnych objawów chorobowych, kontrolujmy dwa razy dziennie temperaturę ciała i ograniczmy nasze kontakty towarzyskie przez najbliższe 14 dni. W razie wątpliwości zadzwońmy do najbliższej stacji Sanepidu lub na infolinię NFZ.

Listę oddziałów zakaźnych oraz ważne numery telefonów znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia – mz.gov.pl

Informację można też uzyskać na infolinii NFZ – 800 190 590

Minister Zdrowia Prof. Łukasz Szumowski

Środa Popielcowa


„Nawracajcie się do Mnie całym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty”. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele Wielki Post. Popielec ma nam przypomnieć o tym, że jest to czas zbliżania się do Boga. Zaprasxamy na nabożeństwa Drogi krzyżowej oraz Gorzkich żali byśmy doświadczali bliskości cierpiącego dla nas Pana, który swoją miłość ukazuje w cierpieniu za nasze grzechy. …