• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Życie duchowe jest walką. Starożytni mnisi nazywali sie­bie „bojownikami”, a swoje życie „ciągłą walką”. „Człowiek nie podlegający poku­sie jest nieporadny” – czytamy w (Didaskaliach Syryjskich 2,81). „Pokusa wcale nie jest złem, ale wstępnym warunkiem zwycięstwa” (św. Augustyn).…

V NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiejsza Ewangelia zawiera trzy obrazy i jeden temat: moc słowa Bożego. W pierwszym obrazie widzimy Jezusa głoszącego słowo do tłumu zgromadzonego nad jeziorem. W drugim Jezus zaprasza Piotra, by podjął się ponownie połowu, mimo wcześniejszego fiaska. W trzecim Jezus czyni Piotra głosicielem słowa – „rybakiem ludzi”.W każdej z tych odsłon uderza moc słowa Jezusa. Słowo gromadzi tłumy cisnących się do Jezusa ludzi, dokonuje cudu połowu oraz cudu przemiany Piotra.…

LUDZIE STARACHOWICKIEJ LEGENDY

Nasz parafianin pan Józef Kowalski to autor publikacji, które zawierają wspomnienia o ludziach, tworzących historie naszego miasta a przede wszystkim Starachowickiego Stara. Warto zapoznać się z tymi pozycjami ponieważ wskrzeszają lata, które rozsławiły nasze miasto w kraju i poza jego granicami. …

III NIEDZIELA ZWYKŁA.

Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam, jak wielką rolę w formacji i reformie ludu Bożego odgrywa czytanie Pisma Świętego. Gdy po niewoli babilońskiej do Palestyny wrócił Ezdrasz – uczony mąż, kapłan i pisarz – wraz z kilkutysięczną rzeszą repatriantów żydowskich, przekonał się, jak opłakany jest stan nie tylko ekonomiczno-gospodarczy, ale i moralny kraju. Izraelici coraz powszechniej zaniedbywali szabat, bogatsi uciskali biedniejszych, a byli i ta­cy, którzy czcili bóstwa pogańskie, zamiast oddawać cześć swojemu Panu, Bogu prawdziwemu. Widząc ten stan rzeczy, Ezdrasz rozpoczął nawracanie rodaków od systematycznego odczytywania ksiąg Pisma Świętego.…

II NIEDZIELA ZWYKŁA

W Kanie, dokąd Jezus udał się z uczniami i Matką, godzina jeszcze nie nadeszła (J 2, 4). Jednak za przyczyną Maryi Pan przyspiesza ją jako „znak” zapowiadający zbawienie, odkupienie. …

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Żeby zrozumieć wartość chrztu, trzeba na niego spojrzeć w duchu wiary. Dzięki przyjęciu tego sakramentu człowiek otrzymuje prawa, których realizacja daje mu optymalne możliwości wypełnienia woli Bożej w życiu, zdobycia nagrody wiecznej, a przede wszystkim zrealizowania swego powołania życiowego. …

ŻYCZENIA  dla wszystkich czytelników naszej strony, parafian i ludzi dobrej woli.


Niech wcielona Boża miłość pomaga nam spotkać się ze sobą w miłości i budzić w innych ludziach miłość, która w nich drzemie, nawet jeśli często ukryta jest za kamienną maską obojętności. Niech Bóg Nam wszystkim błogosławi, abyśmy wzrastając w łasce płynącej ze żłóbka w Betlejem, stawali się dla innych ludzi błogosławieństwem.. Niech przepełni wszystkie dni zbliżającego się Nowego Roku pokojem, którym obdarzył  świat Bóg tamtej nocy w Betlejem.

Duszpasterze parafii.   Boże Narodzenie A. D. 2018.…