XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi.
Stąd wynika ewangeliczna rada dla „nauczycieli wiary” zawarta w tym zdaniu, aby nie głosić samego siebie, ale tylko Tego, którego posłał Ojciec – Jezusa Chrystusa, i świadczyć na co dzień życiem prawdziwą Ewangelią