XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

JEZUS NIEPRZYJĘTY, NIEROZPOZNANY

Gdy słuchamy w dzisiejszą niedzielę słów Ewangelii, rysuje się przed nami bardzo wyraźnie, że ojczyzną Chrystusa jest Kościół. Jego krewnymi są chrześcijanie. To my jesteśmy Jego ojczyzną, krewnymi, a także Jego domem! Jesteśmy krewnymi, bo łączą nas z Nim więzy krwi – przyjmujemy przecież Jego Ciało i Krew. Otrzymaliśmy nieprawdopodobną godność i równocześnie niezwykłe zadanie: nie dopuśćmy, aby kiedykolwiek w naszym życiu doszło do zlekceważenia Chrystusa i pogardzania Nim!