IV NIEDZIELA ADWENTU

Żłóbek jest jeszcze pusty, jednak 4 niedziela adwentu mówi już o bliskim przyjściu Pana: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”. (Iz 7,10-14)
św. Mateusz przedstawia nam wydarzenia poprzedzające przyjście Zbawiciela na ziemię. W radości oczekiwania na Boże Narodzenie czasami zapominamy o Ojcostwie, nie tylko Bożym, ale i świętego Józefa. Jakby Go nie nazwać: opiekunem, cichym bohaterem, zawsze święty Józef, będąc mężem Maryi, będzie  ziemskim Ojcem Jezusa, wypełniającym jednocześnie wolę Boga Ojca.