UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP, II NIEDZIELA ADWENTU

Maryja jest jedynym człowiekiem wolnym zarówno od grzechu pierworodnego, jak i od jakiegokolwiek grzechu osobistego. Pozdrawiając Maryję, anioł nie używa Jej imienia, ale nazywa Ją „pełną łaski”. Kościół uznaje, że – jako matka Boga – została w specjalny sposób obdarowana i od chwili poczęcia zjednoczona z Nim przez łaskę.