Boże Narodzenie

Skończyło się oczekiwanie.
Spełniła się Boża obietnica.
Wypełniły się proroctwa. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela!
Jezus, Odwieczne Słowo Boga, stał się człowiekiem, przyjął Ciało z Maryi Dziewicy.

Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Betlejem jest zawsze tam, gdzie człowiek przyjmuje Boga w wierze i zaufaniu.
Wszystkim czytelnikom naszej strony, życzymy
aby Nowonarodzony, który jest naszym pokojem wniósł ten pokój w każdy dom i w każde serce.

Niech Jezus Zbawiciel Świata , darzy każdego pokojem, zdrowiem oraz radością na każdy dzień.