• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

Piąta Niedziela Wielkanocna

Jezus jest drzewem, na którym rośnie chrześcijanin, zjednoczony z Nim przez wiarę, miłość i przebaczenie. Chrześcijanin odłączony od Chrystusa – usycha. Dlatego mówi Chrystus: „trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie” (J 15,4).…

Niedziela Dobrego Pasterza

 

IV niedziela wielkanocna zwana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Tej niedzieli w Kościele obchodzimy  Światowy Dzień Modlitw o Powołania, a W Polsce rozpoczyna on „Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego”.

Tydzień biblijny

W dniach od 15 do 21 kwietnia br., we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny, pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, przeżywamy X Ogólnopolski Tydzień Biblijny.Jego hasłem są słowa skierowane do Apostołów przez zmartwychwstałego Jezusa: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22).…

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Święto MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

Obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Wielkanoc

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzymy z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego: Pokoju i Radości od Chrystusa, który daje nowe życie i nadzieję całemu światu.

Poprzez Krzyż Jezusa i Jego Zmartwychwstanie Bóg w możliwie najgłębszy sposób pochylił się nad ludzkim losem. Dlatego w Święto Zmartwychwstania, jak wszyscy chrześcijanie na całym świecie, mamy prawo radośnie wołać:  Alleluja!

Świat mimo rozwoju i postępu niesie dziś wiele znaków smutku i pesymizmu i dlatego potrzebuje prawdziwych świadków Wielkanocnego Poranka. Życzymy aby każdy pokładał nadzieję w Zmartwychwstałym, bo w Nim odnajdujemy prawdę o przeznaczeniu każdego człowieka.

Pan żyje i pragnie obdarzyć nadzieją tych wszystkich, którzy ją zagubili w pogoni za tym co przemijające.

Pozwólmy, aby miłość Jezusa przemieniła łaską nasze ludzkie serca.

Duszpasterze parafii.

Triduum Paschalne


W ubiegłą Niedzielę Męki Pańskiej, zwanej też Niedzielą Palmową, wraz z całym Kościołem rozpoczęliśmy tydzień określany wielkim. Nadano mu takie miano, ponieważ wspominamy i świętujemy w nim główne wydarzenia naszej wiary oraz naszego odkupienia.

Niedziela Palmowa

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, inaczej Niedzielą Męki
Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym – Wielki Tydzień.
Początki obchodów
Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym
mówią wszyscy czterej Ewangeliści. Uroczyste Msze św. rozpoczynają się od obrzędu poświęcenia palm i procesji do kościoła.

Rekolekcje Wielkopostne

Plan Rekolekcji Wielkopostnych

Niedziela  18 marca
msze św. z naukami rekolekcyjnymi: 9.00, 12.00, 17.00
16.30 Nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasywnym
Poniedziałek 19 marca
msze św. z naukami rekolekcyjnymi: 9.00, 17,00
Wtorek 20 marca. Dzień spowiedzi
Msze św.z naukami rekolekcyjnymi: 9.00 i 17.00
Spowiedź: od 9.30 do 11.00 oraz od 16.00 do 17.30

Zwyczaj zasłaniania krzyża

Wielki Post to czas, w którym Kościół szczególną uwagę zwraca na krzyż i dzieło zbawienia, jakiego na nim dokonał Jezus Chrystus. Krzyże z postacią Chrystusa znane są od średniowiecza (wcześniej były wysadzane drogimi kamieniami lub bez żadnych ozdób). Ukrzyżowanego pokazywano jednak inaczej niż obecnie. Jezus odziany był w szaty królewskie lub kapłańskie, posiadał koronę nie cierniową, ale królewską, i nie miał znamion śmierci i cierpień fizycznych (ta maniera zachowała się w tradycji Kościołów Wschodnich).

Wielki Post

Wielki Post to czas, w którym Kościół mobilizuje siły, by odnieść zwycięstwo nad współczesnymi pokusami. Sukces jednak zależy od mądrej decyzji każdego chrześcijanina, który potrafi zrezygnować z dobra łatwego i sięgnąć po dobro wielkie.