XIX Niedziela Zwykła

Ew. J6, 41-51

Jezus przypomina nam dzisiaj, że On jest chlebem życia, zadatkiem naszego życia wiecznego. Zaproszenie by spożywać Go w Eucharystii jest więc dla nas wszystkich wezwaniem do łączności z Nim teraz i w przyszłym życiu.
„Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.