Boże Narodzenie

 „Pójdźmy wszyscy do stajenki do Jezusa i Panienki.
Powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego”.

Tymi słowami kolędy co roku zachęcamy się nawzajem, by uczestniczyć w Liturgii Bożego Narodzenia. My, duszpasterze parafii św. Judy Tadeusza w Starachowicach, chcemy pozdrowić Was, Drodzy Parafianie, w kończącym się Adwencie i zachęcić do nawiedzenia przychodzącego na świat Jezusa – Odkupiciela człowieka.

Jest to kolejne Boże Narodzenie w życiu każdego z nas. Jednak bardzo inne od poprzednich. Pandemia zmieniła nasz codzienny sposób życia, również w wymiarze religijnym. Sprawiła, że czujemy się odizolowani i zamknięci. W wielu rodzinach zostawiła trwały ślad i trudne doświadczenie choroby, a nawet śmierci bliskiej osoby.

Wieczór wigilijny, gdy usiądziecie do wspólnej wieczerzy przy domowym stole, niech przypomni każdej rodzinie, że jest też wspólny stół, ten w parafialnym kościele. To na ołtarzu przychodzi do nas Jezus, który chciał pozostać w znaku chleba i być dla nas zadatkiem życia wiecznego.

Stół w domu i ołtarz w kościele w szczególny sposób przypominają, że do nich zapraszani są najbliżsi i ci, których kochamy. Dlatego zasiadających do stołu nazywamy rodziną, której członkowie zawsze mają się jednoczyć i pamiętać o sobie nawzajem.

Bóg, przychodząc na świat, wybrał ludzką rodzinę. Od tamtego czasu każda rodzina zyskała szczególne znaczenie. W czasie Świąt dziękujemy Bogu za nasze rodziny, bliskich, przyjaciół, za każdy dar małżeństwa. Otaczamy modlitewną pamięcią wszystkie domy naszej parafii i prosimy, by Zbawiciel Świata, który narodził się w rodzinie, błogosławił, otaczał opieką i chronił przed złem, które tak bardzo odmienia życie rodziny i każdego człowieka.

Chrystus przychodzi, aby nie tylko być z nami w niełatwych doświadczeniach życia, lecz także by pomóc przeżyć je w jedności z Nim.

Boże Narodzenie, Niedziela Świętej Rodziny z Nazaretu i pierwszy dzień nowego roku, uroczystość Bożej Rodzicielki, niech przypomną nam wszystkim, że Bóg szczególnie ukochał rodzinę, skoro chciał właśnie w niej przyjść na świat.

Niech nikt nie czuje się samotny. Wszystkim naszym Drogim Parafianom życzymy, by Narodziny Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, przyniosły wewnętrzną radość i pokój. Niech Bóg obdarza Was zdrowiem.

Z kapłańskim błogosławieństwem życzą

ks.Henryk Wólczyński
ks.Tomasz Rokita
Starachowice, Boże Narodzenie 2020