XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

(Łk 16,1-13)

Czy troszczę się o autentyczność mojej wiary w życiu codziennym. Takie pytanie powinien zadać sobie każdy człowiek ochrzczony po wysłuchaniu Ewangelii przeznaczonej na XXV niedzielę. Jak odnoszę się do ludzi albo jak dysponuję dobrami materialnym. Każde kłamstwo, oszustwo, wyzysk czy chciwość nie pozostaną bez konsekwencji. „Zdaj sprawę z twego zarządu” słowa zapisane u św. Łukasza  są skierowane do każdego. Tylko wtedy, gdy będziemy miłosierni względem innych możemy liczyć na to, że i Bóg okaże nam miłosierdzie.