XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA


Ew (Łk 15,1-32)
Historia syna marnotrawnego niejednokrotnie może stać się naszą osobistą. Wiele razy nie doceniamy w naszym życiu tego co daje nam Bóg. Wybieramy inne rozwiązania uważając, że będą dla nas lepsze. To kreowanie życia po swojemu nie zawsze jednak idzie w parze z Bożym zamysłem. Wsłuchując się w słowa dzisiejszej Ewangelii chciejmy wyciągnąć z przedstawionej historii wnioski. Zmuśmy się do zadania sobie pytania; czy czasami nie dostrzegam miłości danej mi przez Dobrego Ojca, którym jest Bóg tylko dlatego, że zaślepia mnie egoizm.