• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

Czwarta niedziela Wielkiego Postu przypomina nam Ewangelię o Synu marnotrawnym. Ta opowieść ewangeliczna jest wciąż aktualna i jakby dotyczy każdego z nas. W niej możemy odnaleźć  i naszą przeszłość, i teraźniejszość. …

III Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia : Łk 13, 1-9

…jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.

Wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy potrzebujemy nawrócenia , czyli odnowy w naszym myśleniu. Drogę do niej wskazuje Kościół, który mówi, że post, modlitwa i jałmużna to naprawdę skuteczne lekarstwa na nasze grzechy.…

Zdrapka Wielkopostna

Dzieci otrzymały tzw.  Zdrapkę Wielkopostną. Każdego dnia będą mogły odkrywać nowe zadanie. Życzymy by w połączeniu z modliwą i uczestnictwem w Nabożeństwach Wielkopostnych zrealizowały swoje dobre postanowienia.…

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Życie duchowe jest walką. Starożytni mnisi nazywali sie­bie „bojownikami”, a swoje życie „ciągłą walką”. „Człowiek nie podlegający poku­sie jest nieporadny” – czytamy w (Didaskaliach Syryjskich 2,81). „Pokusa wcale nie jest złem, ale wstępnym warunkiem zwycięstwa” (św. Augustyn).…

V NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiejsza Ewangelia zawiera trzy obrazy i jeden temat: moc słowa Bożego. W pierwszym obrazie widzimy Jezusa głoszącego słowo do tłumu zgromadzonego nad jeziorem. W drugim Jezus zaprasza Piotra, by podjął się ponownie połowu, mimo wcześniejszego fiaska. W trzecim Jezus czyni Piotra głosicielem słowa – „rybakiem ludzi”.W każdej z tych odsłon uderza moc słowa Jezusa. Słowo gromadzi tłumy cisnących się do Jezusa ludzi, dokonuje cudu połowu oraz cudu przemiany Piotra.…

LUDZIE STARACHOWICKIEJ LEGENDY

Nasz parafianin pan Józef Kowalski to autor publikacji, które zawierają wspomnienia o ludziach, tworzących historie naszego miasta a przede wszystkim Starachowickiego Stara. Warto zapoznać się z tymi pozycjami ponieważ wskrzeszają lata, które rozsławiły nasze miasto w kraju i poza jego granicami. …

III NIEDZIELA ZWYKŁA.

Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam, jak wielką rolę w formacji i reformie ludu Bożego odgrywa czytanie Pisma Świętego. Gdy po niewoli babilońskiej do Palestyny wrócił Ezdrasz – uczony mąż, kapłan i pisarz – wraz z kilkutysięczną rzeszą repatriantów żydowskich, przekonał się, jak opłakany jest stan nie tylko ekonomiczno-gospodarczy, ale i moralny kraju. Izraelici coraz powszechniej zaniedbywali szabat, bogatsi uciskali biedniejszych, a byli i ta­cy, którzy czcili bóstwa pogańskie, zamiast oddawać cześć swojemu Panu, Bogu prawdziwemu. Widząc ten stan rzeczy, Ezdrasz rozpoczął nawracanie rodaków od systematycznego odczytywania ksiąg Pisma Świętego.…