XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

(Łk 10,1-12.17-20)

Jakże gorąco pragnę, aby powiew Ducha Świętego, jaki odczuliśmy w Częstochowie, rozprzestrzenił się na cały świat! W owych niezapomnianych dniach jasnogórskie sanktuarium stało się miejscem nowego Zesłania Ducha Świętego, nowym wieczernikiem, którego szeroko otwarte drzwi są zwrócone ku trzeciemu tysiącleciu. Oto znowu świat mógł zobaczyć Kościół młody i misyjny, Kościół pełen radości i nadziei. ( Jan Paweł II podczas ŚDM w Częstochowie)

Głoszenie Dobrej Nowiny spoczywa na każdym ochrzczonym. Posłanie . które kieruje Jezus do uczniów nie ogranicza się tylko do tamtych ludzi ono musi być usłyszane przez każdego z nas by świat poznawał, że Jezus żyje i działa przez nas w każdej rodzinie, szkole, w miejscu naszego życia i pracy, nauki.