Prymicje ks. Jakuba

W sobotę, 25 maja, bp Marek Solarczyk w radomskiej katedrze udzielił święceń kapłańskich w stopniu prezbiteratu. Do święceń przystąpiło 9 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Wśród nich nasz prymicjant ks. Jakub Szczepańczyk.

Ks. Jakubowi życzymy na progu kapłaństwa, by Bóg, który go powołał na swojego kapłana prowadził go bezpiecznie drogami kapłańskiego życia.
Niech z radością przybliża ludziom Ewangelię i swoją posługą otwiera ludziom drogę do Boga.
Msza prymicyjna, którą odprawi nowo wyświęcony kapłan ks. Jakub Szczepańczyk będzie sprawowana w niedzielę 9 czerwca o godz. 12:00