V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. 

Wolą Ojca bowiem jest to, abyśmy przynosili obfity owoc i byli prawdziwymi uczniami Chrystusa