NIEDZIELA PALMOWA


Chrystus, odrzucony, skazany na śmierć, zmartwychwstał trzeciego dnia i w ten sposób ukazał, że dobro zawsze w ostatecznym rozrachunku zwycięża. Potrzeba zatem, aby człowiek popatrzył na wszelką ludzką niesprawiedliwość z perspektywy krzyża i poranka wielkanocnego