V NIEDZIELA WIELKANOCNA

W związku z pytaniem Tomasza, jak iść za Jezusem tam gdzie On idzie, Nauczyciel objawia swoim uczniom, że On jest „Drogą, Prawdą i Życiem” (w. 6). Na temat tego tajemniczego wyrażenia św. Augustyn mówił, wkładając w usta Pana Jezusa jego odpowiedź dla Tomasza: „Którędy chcesz iść? Ja jestem Drogą. Gdzie chcesz iść? Ja jestem Prawdą. Gdzie chcesz pozostać? Ja jestem Życiem (…). Mędrcy tego świata rozumieją, że Bóg jest życiem wiecznym i poznawalną prawdą; ale Słowo Boże, które jest Prawdą i Życiem u Boga, stało się Drogą, przyjmując ludzką naturę”