V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Dzisiejszą Ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza możemy odczytać jako zachętę do modlitwy, prośbę o łaskę uzdrowienia dla bliskich chorych. Można też ją odczytać jako zachętę do modlitwy i wdzięczności za zwycięstwo nad grzechem. Obojętnie jak spojrzymy na wskrzeszenie Łazarza  pomyślmy, że Jezus pragnie naszego obudzenia się ze śmierci grzechu. Chce do nas przyjść i tak jak Łazarzowi powiedzieć WYJDŹ NA ZEWNĄTRZ, ze mną pokonasz swoje grzechy, ze mną znów ujrzysz światło