NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Uroczystość Chrystusa Króla ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia. Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem.

Chociaż nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na królewskim tronie, tytuł Króla jest Mu przynależny, w zakresie, w jakim nie dysponował żaden władca świata..

Naszym wielkim zadaniem jest uznanie królewskiej godności i władzy Chrystusa nad całym naszym życiem i postępowaniem.