Rezurekcja

„Prawdziwie nie ma Go tu, wstał jak powiedział! ALLELUJA!”. Rezurekcja i świętowanie Zmartwychwstania! A po Mszy Świętej dzielenie się koreczkami wielkanocnymi, taki przedsmak domowego barszczu