• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

XXI niedziela zwykła


Odpowiedzią Boga na wielkie, dramatyczne dążenie ludzi do zbawienia jest miłość. Być zbawionym to znaczy być kochanym. Jest to dar, który oferuje nam Bóg, kochający człowieka. Doświadczyć zbawienia oznacza także kochać drugiego jako swojego brata, jak zwięźle ujął to św. Jan: My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci.…

XX NIEDZIELA ZWYKŁA EW.(Łk 12, 49-53)

Pójście za Jezusem, przynależność do Niego wymagają nie tylko wewnętrznej, ale i zewnętrznej walki. Kto chce iść za Nim, musi się zaprzeć samego siebie, wyrzec się złych skłonności i egoizmu. Niekiedy nawet trzeba się wyrzec uczuć dozwolonych, gdyby one paraliżowały nasze całkowite oddanie się Panu. Kto chce iść za Nim, musi uczestniczyć w Jego kielichu i w Jego chrzcie. Musi jak On być znakiem sprzeciwu i podziału. (Łk 2,34). Pokój więc, jaki przyniósł Jezus, należy rozumieć właściwie. To nie jest tzw. „święty spokój”, to nie jest życie bez problemów.…

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

W środku lata i wakacji Chrystus zachęca nas do czujności. Ma ona polegać na mądrym przeżywaniu naszego życia. Czuwać nad swoim sumieniem, pielęgnować dar wiary. Świat chce nas tego pozbawić, nawet kiedy mówi o „wartościach” którymi mamy się karmić. Niepokojące jest gdy chcą przyłączyć nas do maszerujących w kolorowych marszach naszych miast i pisać na nowo dekalog ludzkiego postępowania. Kiedy mówią o tolerancji depcząc nasze wartości, których autorem jest Bóg.…

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia Łk 12, 13-21

  Skarb to dobro, które skupia na sobie uwagę posiadacza jak i zdobywcy. Na ile to, co zdobywa człowiek, tak naprawdę zdobędzie jego serce? Na ile to, co posiadamy, tak naprawdę nie posiada nas? A więc czy zdobyty skarb, nie czyni mnie jego osobistym niewolnikiem? 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Ew. (Łk 10,38-42)
Słuchanie słów Pana jest dobrą propozycją dla wszystkich: kobiet i mężczyzn wszechczasów.
Pomyśl o twoim byciu przy Jezusie i zasłuchaniu w to, co On mówi. Czy ziarno Jego słów nie jest zagłuszone przez twój nadmierny aktywizm? Maria ma dobry udział w przyjęciu Jezusa; obrała dobrą cząstkę, ale była to też tylko cząstka. Twoje życie nie może być samą aktywnością ani też samą kontemplacją.

XV NIEDZIELA ZWYKŁA


(Łk 10,25-37)

Chrystus daje nam receptę na udane życie: kochaj Boga i kochaj bliźniego, wtedy wszystko będzie miało sens. Kochaj, bo w miłości jest Bóg. Takie to zwyczajne i proste, a jednocześnie takie trudne.…

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

(Łk 10,1-12.17-20)

Jakże gorąco pragnę, aby powiew Ducha Świętego, jaki odczuliśmy w Częstochowie, rozprzestrzenił się na cały świat! W owych niezapomnianych dniach jasnogórskie sanktuarium stało się miejscem nowego Zesłania Ducha Świętego, nowym wieczernikiem, którego szeroko otwarte drzwi są zwrócone ku trzeciemu tysiącleciu. Oto znowu świat mógł zobaczyć Kościół młody i misyjny, Kościół pełen radości i nadziei. ( Jan Paweł II podczas ŚDM w Częstochowie)…


Decyzją księdza Biskupa Henryka Tomasika z dniem 30 czerwca kończy po dwóch latach swoją posługę w naszej parafii ks. Mateusz Nowak. Został on skierowany do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej.
Na jego miejsce ksiądz biskup powołał ks. Tomasza Rokitę. Ksiądz Tomasz jest neoprezbiterem, który w tym roku przyjął święcenia kapłańskie. Dziękujemy księdzu Mateuszowi za posługę, a księdzu Tomaszowi życzymy wszystkiego co najlepsze w jego pierwszej parafialnej posłudze!…

XIII niedziela zwykła

Ew. (Łk 9,51-62)

Bóg Ojciec, powołując nas do życia, zaopatrzył nas w przeróżne talenty. Przygotował dla każdego człowieka jedyną i niepowtarzalną drogę; jeśli nią pójdziemy, odnajdziemy satysfakcję i szczęście. Bóg jednak nie narzuca nam swego planu. Kieruje do nas zaproszenie i cierpliwie czeka na naszą odpowiedź. Sam jest wierny i oczekuje wierności także od nas. Obyśmy decyzję pójścia za Nim potraktowali na serio, jako zobowiązanie na całe życie. Nie oglądajmy się w życiu wstecz, ale kroczmy odważnie drogą przygotowaną przez Pana. …