Wielki Piątek

Rozważaliśmy dzisiaj Mękę Pańską. Jezus umarł. Ten dzień daje nam powód do wielbienia Go. Do oddawania czci za to co zrobił. Dlatego też jedną z części liturgii była Adoracja Krzyża. 
Dziękuję za foto relację Łukasz Gołda