Polska pod Krzyżem

Nasza parafia dołączyła duchowo do wszystkich, którzy dzisiaj wyznawali WIAR. Panie Ty widzisz, że Krzyża się nie lękam, Krzyża się nie wstydzę, Krzyż Twój całuję, pod Krzyżem klękam. Bo na tym Krzyżu Boga mego widzę.