• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA


Ew (Łk 15,1-32)
Historia syna marnotrawnego niejednokrotnie może stać się naszą osobistą. Wiele razy nie doceniamy w naszym życiu tego co daje nam Bóg. Wybieramy inne rozwiązania uważając, że będą dla nas lepsze. To kreowanie życia po swojemu nie zawsze jednak idzie w parze z Bożym zamysłem. Wsłuchując się w słowa dzisiejszej Ewangelii chciejmy wyciągnąć z przedstawionej historii wnioski. Zmuśmy się do zadania sobie pytania; czy czasami nie dostrzegam miłości danej mi przez Dobrego Ojca, którym jest Bóg tylko dlatego, że zaślepia mnie egoizm. …

Polska pod Krzyżem

14 WRZEŚNIA ZAPRASZAMY NA WZGÓRZE 3 KRZYŻY:

  • KORONKA DO MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO
  • ŚPIEW PIEŚNI O TEMATYCE KRZYŻA
  • MODLITWA RÓŻAŃCOWA TAJEMNICA BOLESNA ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU
  • DUCHOWA WIĘŹ ZE WSZYSTKIMI, KTÓRZY TEGO DNIA STANĄ POD KRZYŻEM

POCZĄTEK SPOTKANIA MODLITEWNEGO GODZ. 15.00

XXIII niedziela zwykła


(Łk 14,25-33)
Nic w naszym życiu nie może konkurować z Panem Jezusem. Cokolwiek nas odciąga od Niego, winno się stać przedmiotem naszej nienawiści. Nie sposób być Jego uczniem, jeśli nie podejmie się radykalnej decyzji wyboru drogi krzyża i odrzucenia wszystkiego, co oddala nas od Jezusa. Ponieważ sami na taką wolność nie potrafimy się zdobyć, musimy prosić w modlitwie o dar Bożej mocy i mądrości z wysoka.…

Dożynki

Pierwsza niedziela września tradycyjnie już w naszej parafii przezywana jest jako dziękczynienie za chleb powszedni.
Tak było i w tym roku na mszę św. został przyniesiony wieniec dożynkowy oraz chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów.

„Duch, który umacnia miłość”, te słowa zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania zachęcają nas, by Ciagle szukać nowych sposobów dotarcia z Dobrą Nowiną o Chrystusie do każdego pokolenia – wyrażając nadzieję, że jednym ze skutków realizacji programu duszpasterskiego jest przyjęcie przez wiernych postawy ucznia-misjonarza, działającego w mocy Ducha Świętego.
Bardzo dziękujemy naszym parafianom za te troskę , którą podejmują każdego roku, by stawać przed Bogiem w duchu dziękczynienia za dar codziennego chleba. Za piękny wieniec dożynkowy z symbolem Ducha Św. nawiązujący do przeżywanego w Kościele programu duszpasterskiego. Chleb jest nie tylko wyrazem zasobności ale dzielony z innymi przypomina miłość, którą ukazuje nam zawsze Chrystus.
Kiedy kończymy Eucharystię w dniu dożynek, każdy może wziąć ze sobą kromkę chleba jako symbol miłości i troski o drugiego człowieka.

Przejdź do galerii

XXII niedziela zwykła.


Ew. Łk. 14, 1. 7-14
Najlepszym miejscem jest miejsce ostatnie, a najlepszymi gośćmi są ci, którzy na ogół są traktowani jako ostatni. W jakże wielkiej opozycji do mentalności tego świata stoi ten Jezusowy sposób myślenia! Faktyczne wywyższenie prowadzi przez uniżenie się i przez bezinteresowność. Bo prawdziwym wywyższeniem człowieka jest postawa Miłości, oparta na bezinteresownej służbie. I ta postawa daje nam szczęście, jakiego nic innego dać nam nie może.
Zamiast śledzić Jezusa, jak faryzeusze, naśladujmy Go. On jest pierwszym, który się poniżył dla nas i który za nas umarł na krzyżu, nie spodziewając się niczego w zamian.…

Msza Św. dożynkowa

Jak co roku chcemy podziękować Panu Bogu za chleb powszedni. W symbolu wieńca dożynkowego przynosimy do świątyni trud pracy ludzkiej i owoce ziemi, którymi karmi ludzkość Stwórca. Prosimy jednocześnie aby Bóg zachował od zniszczeń tegoroczne plony a ludzie umieli je sprawiedliwie dzielić . Niech Duch Święty pomaga wszystkim dzielić się wzajemnie sprawiedliwością i miłością .
Serdecznie zapraszamy na Mszę Św. dożynkową w niedzielę o godz. 12:00.

XXI niedziela zwykła


Odpowiedzią Boga na wielkie, dramatyczne dążenie ludzi do zbawienia jest miłość. Być zbawionym to znaczy być kochanym. Jest to dar, który oferuje nam Bóg, kochający człowieka. Doświadczyć zbawienia oznacza także kochać drugiego jako swojego brata, jak zwięźle ujął to św. Jan: My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci.…

XX NIEDZIELA ZWYKŁA EW.(Łk 12, 49-53)

Pójście za Jezusem, przynależność do Niego wymagają nie tylko wewnętrznej, ale i zewnętrznej walki. Kto chce iść za Nim, musi się zaprzeć samego siebie, wyrzec się złych skłonności i egoizmu. Niekiedy nawet trzeba się wyrzec uczuć dozwolonych, gdyby one paraliżowały nasze całkowite oddanie się Panu. Kto chce iść za Nim, musi uczestniczyć w Jego kielichu i w Jego chrzcie. Musi jak On być znakiem sprzeciwu i podziału. (Łk 2,34). Pokój więc, jaki przyniósł Jezus, należy rozumieć właściwie. To nie jest tzw. „święty spokój”, to nie jest życie bez problemów.…

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

W środku lata i wakacji Chrystus zachęca nas do czujności. Ma ona polegać na mądrym przeżywaniu naszego życia. Czuwać nad swoim sumieniem, pielęgnować dar wiary. Świat chce nas tego pozbawić, nawet kiedy mówi o „wartościach” którymi mamy się karmić. Niepokojące jest gdy chcą przyłączyć nas do maszerujących w kolorowych marszach naszych miast i pisać na nowo dekalog ludzkiego postępowania. Kiedy mówią o tolerancji depcząc nasze wartości, których autorem jest Bóg.…