• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Msze święte i nabożeństwa

Msze święte i nabożeństwa

Dni powszednie: godz. 17:00 i 17:30
Niedziela: godz. 9:00, 12:00, 17:00

Kancelaria:
Czynna codziennie od godz. 16:00 do 16:50
z wyjątkiem niedziel i świąt

Czytaj więcej

IX niedziela zwykła

Szabat został ustanowiony celem zabezpieczenia dwu cennych dla człowieka wartości. Z punktu widzenia naturalnego Stwórcy chodziło o umożliwienie regeneracji sił, zniszczonych pracą w ciągu tygodnia. Stąd rozciągnął nakaz odpoczywania na zwierzęta wykorzystywane przez człowieka do pracy. Ich użyteczność jest o wiele większa, gdy mają czas odpoczynku. …

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Za każdym razem, kiedy wypowiadamy się o tajemnicy Trójcy, jesteśmy jednocześnie świadomi naszych ograniczeń. Wiemy, że nasze poznanie Boga jest ograniczone, ograniczeniom podlega również nasz język, którym mówimy o Bogu. Gdy wskazujemy na podobieństwo między Stwórcą i stworzeniem, to zawsze jeszcze większe istnieje miedzy nimi niepodobieństwo.…

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Jezus w Wieczerniku oświadczył, że świat pozna Jego uczniów po ich wzajemnej miłości.
Chcąc, by ta miłość miała moc świadectwa i ujawniała wartość chrześcijaństwa, musi
promieniować mądrością.
Warto zwrócić uwagę na to, że prawdziwa mądrość należy do tych wartości, które nie ulegają nigdy dewaluacji. Bez względu na środowisko człowiek prawdziwie mądry otoczony jest szacunkiem. Może pojawić się zazdrość, złośliwość, może dojść do prześladowania człowieka mądrego, a nawet jego zniszczenia, ale to nie obniża wartości ani jego, ani posiadanej przez niego mądrości.…

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Papież Benedykt XVI przed laty napisał:

Chyba żadne z wielkich świąt roku kościelnego nie jest tak obce współczesnej mentalności jak święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Co stanowi treść naszej wiary we wniebowstąpienie dziś, gdy pojęcie nieba w znaczeniu nieba zlokalizowanego ponad obłokami jest oczywistym nonsensem?

Piąta Niedziela Wielkanocna

Jezus jest drzewem, na którym rośnie chrześcijanin, zjednoczony z Nim przez wiarę, miłość i przebaczenie. Chrześcijanin odłączony od Chrystusa – usycha. Dlatego mówi Chrystus: „trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie” (J 15,4).…

Niedziela Dobrego Pasterza

 

IV niedziela wielkanocna zwana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Tej niedzieli w Kościele obchodzimy  Światowy Dzień Modlitw o Powołania, a W Polsce rozpoczyna on „Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego”.

Tydzień biblijny

W dniach od 15 do 21 kwietnia br., we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny, pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, przeżywamy X Ogólnopolski Tydzień Biblijny.Jego hasłem są słowa skierowane do Apostołów przez zmartwychwstałego Jezusa: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22).…