Dożynki

Pierwsza niedziela września tradycyjnie już w naszej parafii przeżywana jest jako dziękczynienie za chleb powszedni.
Tak było i w tym roku na mszę św. został przyniesiony wieniec dożynkowy oraz chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów.

„Duch, który umacnia miłość”, te słowa zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania zachęcają nas, by Ciagle szukać nowych sposobów dotarcia z Dobrą Nowiną o Chrystusie do każdego pokolenia – wyrażając nadzieję, że jednym ze skutków realizacji programu duszpasterskiego jest przyjęcie przez wiernych postawy ucznia-misjonarza, działającego w mocy Ducha Świętego.
Bardzo dziękujemy naszym parafianom za te troskę , którą podejmują każdego roku, by stawać przed Bogiem w duchu dziękczynienia za dar codziennego chleba. Za piękny wieniec dożynkowy z symbolem Ducha Św. nawiązujący do przeżywanego w Kościele programu duszpasterskiego. Chleb jest nie tylko wyrazem zasobności ale dzielony z innymi przypomina miłość, którą ukazuje nam zawsze Chrystus.
Kiedy kończymy Eucharystię w dniu dożynek, każdy może wziąć ze sobą kromkę chleba jako symbol miłości i troski o drugiego człowieka.