NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ


Jeśli będziemy umieli patrzeć na Trójcę Świętą jak na wzór miłości i jedności, wtedy świętość będzie dla nas łatwiejsza