XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA


W czynieniu dobra mamy nie ustawać, bo gdy nadejdzie pora, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. Ojciec, który jest w niebie, wynagrodzi każdy nasz trud dla Królestwa Bożego. On widzi w ukryciu, On wszystko przenika i sam wyznaczy cudowną nagrodę każdemu z nas