XXI niedziela zwykła

Jezus powiedział: „usiłujcie wejść przez wąską bramę”. Tym samym żąda od nas czujności z powodu wielu niebezpieczeństw, jakie grożą naszej duszy. Najczęściej wypowiadane przez niego nakazy, to: „czuwajcie!”, „uważajcie!”, „baczcie”, „wystrzegajcie się!” Dzisiejszy fragment Ewangelii podpowiada nam ważne wskazanie Jezusa – zadbaj o swoje zbawienie.