XII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiejszy fragment Ewangelii ukazuje fundamentalne pytanie Jezusa wychowawcy, Mistrza z Nazaretu: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Wiedząc o tym, że stosunek do Niego może być dwuznaczny z racji kontrowersyjnej nauki, zadaje to pytanie. A jak powinna brzmieć odpowiedź współczesnego człowieka
Jan Paweł II mówił z naciskiem podczas jednej z homilii: „…pierwszą odpowiedzią powinno być stwierdzenie: Jesteś moją mocą i siłą.”