II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU

Ewangelista Jan pisze: „Świat Go nie poznał. Przyszło [Słowo] do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1).

Czy w naszych czasach ta historia może się powtórzyć? Czy współczesny człowiek może Jezusa nie przyjąć nawet wtedy, gdy świętuje? Niestety, odpowiedź jest twierdząca. Dlatego też w drugą niedzielę po Bożym Narodzeniu trzeba uczynić rachunek sumienia dotyczący świętowania, które było naszym udziałem przed kilkoma dniami. Może właśnie to świętowanie o którym mówimy rodzinne zawęziło się tylko do spotkanie przy stole i konsumpcji tego co zdołaliśmy zakupić przed świętami. Zapomnieliśmy jednak o spotkaniu z Bogiem przez sakramenty. Czas nowego roku, który zostaje nam dany możemy spożytkować inaczej prośmy więc Wcielone Słowo, które stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas, by dało nam moc rozpoznania i uwierzenia. Bóg przychodzi nie bez przyczyny, by nawiedzić lód swój