IV NIEDZIELA ADWENTU


„Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry”. Matka Najświętsza miała wewnętrzną potrzebę spotkania się ze św. Elżbietą. IV niedziela adwentu i ewangeliczna opowieść o wyruszeniu w drogę Maryi to nic innego jak sugestia dla nas. Kończy się już adwent. Wielu z nas żyje w łasce uświęcającej. To oznacza, że napełnieni jesteśmy Bożym darem łaski PEŁNI ŁASKI. Z radością chcemy się dzielić tą radością z innymi. Nie musimy wprawdzie wyruszać gdzieś daleko w drogę wystarczy rozejrzeć się wokół by tą radością się podzielić