III NIEDZIELA ADWENTU

Gaudete! „Radujcie się zawsze w Panu”.

W trzecią adwentową niedzielę, zwaną tradycyjnie: „Gaudete”, liturgia Słowa zachęca nas: „Radujcie się zawsze w Panu […] Pan jest blisko” (Fl 4,4-7).

Mamy naprawdę powody do radości, pomimo że jak śpiewamy: „grzech nas oszpecił w nędznej postaci” i „stoimy przed Panem, jakby trędowaci”? O jaką radość tu chodzi? Skąd ona wypływa? Dokąd ona zmierza?

Dziś rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje. To podczas nich możesz usłyszeć odpowiedź na pytanie  z ewangelii: Co mamy czynić? Niech uczestnictwo w rekolekcjach napełni nas tą radością, której dawcą jest sam przychodzący BÓG.