Adwent

Żyć mądrze, znaczy być przygotowanym na każdą ewentualność w naszym życiu, aby ponownie narodzić się do tego, co nowe .

Niech każdy dzień tegorocznego adwentu przypomina nam o tej ważnej prawdzie.