XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Za kogo Mnie ludzie uważają? Mt 8, 27b

Panie Boże, otwórz moje oczy i serce na prawdziwe poznanie Ciebie, uwolnij mnie od moich wyobrażeń o Tobie, otwórz na słuchanie Twojego słowa i działanie zgodnie z Twoim zamysłem.