XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał.
J (6, 1 – 15)

Wszystko co oddajemy Bogu On pomnaża i udziela tym, którzy są spragnieni.