VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

(J 15, 9-17)

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.