NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

„Kto porzuca wszystko dla miłości Boga ten wie,
że zostawił niewiele w porównaniu z tym, co znalazł;
ponieważ znajduje w Bogu tyle dóbr, że uważa całą resztę za nicość.
Pozostawił rodziców a znajduje Pana;
pozostawił dzieci a znajduje wiele dzieci duchowych;
pozostawił dobra materialne a znajduje dobra duchowe”.
(św. Brat Albert)