XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

W naszej parafii w środę będziemy przeżywali ODPUST ku czci Patrona św. Judy Tadeusza. W tym dniu IMIENIN  a zarazem URODZIN parafii chcemy Bogu podziękować za 23 lata istnienia wspólnoty oraz w tym trudnym czasie niepokoju o życie nasze i bliskich prosić o wstawiennictwo Św. Apostoła. Niech ten, który służył Chrystusowi jako Apostoł wstawi się za naszymi rodzinami i całą rodziną parafialną. Pamiętajmy, że nasz PATRON JEST OD SPRAW TRUDNYCH. ŚW. JUDO TADEUSZU MÓDL SIĘ ZA NAMI.
Dzisiejszy fragment ewangelii ukazuje Pana Jezusa w otoczeniu faryzeuszy usiłujących manipulować Panem i przyłapać Go na głoszeniu nauki niezgodnej z Prawem Mojżeszowym. Uczony w Prawie skierował pytanie o największe z przykazań.
Pan Jezus udzielił krótkiej i jasnej odpowiedzi, wskazującej na obowiązek miłości Boga i bliźniego. Bóg pragnie, abym miłował Go nade wszystko, a moich bliźnich z miłości do Niego. Miłość praktykowana zgodnie z Bożym zamysłem jest wypełnieniem Prawa.