Październik miesiącem różańca

W czwartek rozpoczynamy miesiąc październik. To szczególny czas w którym podejmujemy modlitwę różańcową. Zapraszamy do naszej parafii na nabożeństwo o 16.30..
Niektórzy z nas lubią modlić się modlitwą różańcową bez kometarza i rozważań. Różaniec recytowany bez komentarza jest właśnie dla nich. Niech modlitwa zbliża nas do Boga i otwiera na miłość do Niego, siebie samych i bliźniego! Jedynym naszym komentarzem niech będzie Miłość Boga.