XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA (Mt 16, 13-20)

A TY ZA KOGO MNIE UWAŻASZ.

Zawsze obraz Jezusa wyłania się z naszego życia, wiary, przyjaźni. To również obraz naszych wyborów i opowiedzenia się za tym co Boże i niezgodne  z wizją Boga.  To ewangeliczne pytanie skierowane do Piotra  jest pytaniem do każdego z nas. Niech odpowiedzią będzie nasze życie.