XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Pole zachwaszczone to mniejsze plony i utrudniona wegetacja. Podobnie jest w ludzkim życiu. Człowiek odbierający drugiemu życiodajne składniki, jak: nadzieja, miłość, możliwość rozwoju, staje się takim ewangelicznym chwastem. Wielu z nas swoim zachowaniem, z premedytacją lub bez niej, odbiera innym chęci do życia. Jakże nie przytoczyć w tym miejscu znanego utworu