VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. „

Jeżeli Mnie miłujecie…? No właśnie. Warto przeżywając dzisiaj szóstą niedzielę wielkanocną postawić sobie pytanie: I co dalej? Chrystus pyta dzisiaj każdego z nas o miłość. Pyta o miłość do Boga, o miłość do drugiego człowieka. Miłość to bezinteresowny dar z siebie dla drugich – jak zwykł mawiać i nas nauczać św. Jan Paweł  II, którego jutro będziemy przeżywać 100 rocznicę urodzin.