KOMUNIKAT BISKUPA RADOMSKIEGO


W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego,
nawiązując do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz komunikatów
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu –
1. Udzielam wszystkim Kapłanom, na czas Wielkiego Postu, prawa
celebrowania w niedziele czwartej Mszy Świętej, aby „aby jednorazowo
w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do
wytycznych służb sanitarnych” (Komunikat Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski, 10 marca 2020 roku). Zachęcam do
wykorzystania tzw. “dolnej świątyni” (tam, gdzie taka istnieje).
2. Przypominam o możliwości skorzystania z dyspensy od obecności na
niedzielnej Mszy świętej i uczestnictwie w niej za pomocą mediów. W
załączniku zamieszczamy pismo z Sekretariatu Episkopatu Polski wraz z
wykazem transmisji ogólnopolskich. Prosimy, w miarę możliwości, o
umieszczenie wykazu w gablotach parafialnych na terenie kościelnym
oraz opublikowanie na stronach internetowych parafii.
Radio Plus Radom i TV Dami transmituje Msze święte z katedry
Opieki NMP w Radomiu w każdą niedzielę o godz. 12.30. Ponadto
Radio Plus Radom transmituje Msze św. w dni powszednie o godz. 6.00.
Msze św. transmitowane są również poprzez internet z sanktuariów w
Skarżysku-Kamiennej o godzinie 20.15 ( www.ostrobramska.pl ) i w
Wysokim Kole o godzinie 9.00 ( www.wysokiekolo.pl ).
3. Możliwe jest inne organizowanie niedzielnego porządku Mszy świętych.
Zachęcam Księży do roztropnych rozwiązań stosownie do warunków
parafii.
4. Zachęcam do spełnienia prośby Przewodniczącego Konferencji
Episkopatu wyrażonej w Komunikacie z dnia 13 marca 2020 roku:
„Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o
godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec
w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również
służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę
nawrócenia”.
5. Zachęcam do tego, aby nasze świątynie były otwarte dla wiernych,
którzy pragną trwać na modlitwie. Wskazana jest informacja dotycząca
obecności kapłana w konfesjonale.
6. Usilnie proszę Czcigodnych Księży o przestrzeganie zasad higieny rąk
szczególnie przed udzielaniem Komunii Świętej. Puryfikacji palców
przed udzielaniem oraz po udzielaniu Komunii Świętej dokonujemy na
zasadzie „lavabo”.

+ Henryk Tomasik
Biskup Radomski